”De olönsamma barnen” eller så går det när vinsten får gå i skolan

Skärmdump av Kalla Faktas hemsida

TV4:s Kalla Fakta berättade igår kväll (22 mars 2017) i ett reportage rubricerat ”De olönsamma barnen” om 7-årige Conrad i Malmö som nekas plats i första klass i friskolan Runstycket AB, trots att han började i förskola i regi av samma bolag när han var två år. Conrad har ”autism av lindrigare typ”, han beskrevs efter pedagogisk kartläggning som normalbegåvad men med behov av extra stöd. Trots att Runstycket enligt Skolinspektionen ”inte har rätt att neka Conrad att gå i skolan” valde Runstycket bort honom. Conrad är inte tillräckligt lönsam.

”Vi är ingen bra autistskola”, säger rektorn för skolan.

”Dom vill ha ut oss”, säger Conrads pappa.

Och när Kalla Fakta vill få en kommentar från ägaren Helen Widman körs man på grinden med följande besked och uppmaning; ”Skolgården är ingen offentlig plats. Dra!”. Men skolgården, liksom allt annat, bekostas av offentliga medel.

Conrad är helt enkelt en för krävande elev. Men Helen Widman plockade 2016 ut en vinst på 5 miljoner kronor som placerades i det moderbolag där Helen Widman också är ensam ägare.

Nu är det inte första gången Runstycket och Helen Widman är i blåsväder. I mars 2012 kunde man i Sydsvenskan läsa om att en 6-åring nekades plats på skolan. Misstanken var också då att skolan vägrade ta emot eleven eftersom han var alltför resurskrävande.

I november 2015 kunde man också i Sydsvenskan läsa om att barn som inte åt fläskkött inte erbjöds något alternativ, utan uppmanades att ha matlåda med sig hemifrån.

Ansvarige ministern Gustav Fridolin konstaterade i Kalla Fakta att så här får det inte gå till, vi kan inte ha ”skolor som väljer elever”.

Men precis så här går det när vinsten får gå i skolan. Ägarnas jakt på vinst, det gäller vare sig skolorna ägs av globalt verksamma finanskapitalister eller lokala småföretagare, får absurda men helt väntade effekter. Istället för att sätta rättvisa betyg, sätter man betyg på sitt eget varumärke. Och istället för att ge plats till dem som behöver lite mer stöd än andra, väljer man, så långt möjligt beroende på regelverk och politisk inblandning, ut de elever som kostar minst.

Det fria skolvalet blir det fria elevvalet. Sådan är kapitalismen och kapitalism och vinstjakt hör inte hemma i skolan.

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet