Gör jämställdhet till ett ”kärnämne” i grundskolan!

I Sverige finns det mycket att vara stolt över när det gäller jämställdhet. Vi kan skryta med att vara ett av världens mest jämställda länder.
Vi har ett av världens mest jämställda parlament med en feministisk statsminister som indirekt är FN-ambassadör för jämställdhet.
Utvecklingen på arbetsmarknaden pekar i rätt riktning, sysselsättningen för kvinnor ökar och skillnader mellan mäns och kvinnors löner minskar.
En hel del arbete återstår dock!

I dag är våldet mot kvinnor en av de största samhällsutmaningarna.
Förra året anmäldes ca 29 000 fall av misshandel mot kvinnor och nära 6 000 våldtäkter i Sverige, och i omkring 17 000 fall är gärningsmannen en man som de har eller har haft en relation med. Varje år misshandlas kvinnor och flickor i Sverige till döds av en närstående. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allra största samhällsproblem. Det är väldigt oroande och det gäller inte minst hedersrelaterat förtryck och våld..
Trots fokus på frågorna de senaste åren ligger våldet av män mot kvinnor i vårt land på ungefär samma nivåer år in och år ut.

Kampen för jämställdhet är mer aktuellt än någonsin.
Varje dag utsätts tusentals, flickor och kvinnor för trakasserier och förolämpningar med anledning av deras utseende och deras kroppar. Det här är helt oacceptabelt och vi kan inte blunda och vända bort blicken, om vi i Sverige också fortsättningsvis ska vara ett föredömligt land.
Runt om i världen möter kvinnor som kämpar emot våldet och förtrycket motstånd, allt från indragna ekonomiska medel och hot till offentliga våldtäkter rapporteras. Samtidigt ser vi en global trend där man inskränker aborträtten och lagliggör misshandel av kvinnor och barn.

Vi står nu inför en svår utmaning och vi vet att våldet inte försvinner av sig själv, vi vet även att kunskap om våldet, dess orsaker, dess konsekvenser och dess kostnader inte saknas.
Därför behöver vi idag våga se och tala om strukturer och normer som orsakar våldet så att en förändring uppnås. Så, gör därför jämställdhet och normkritik till ett kärnämne redan i grundskolan.
Ska vi få slut på våldet måste vi förändra attityder, normer som rör kvinnor och då måste vi börja med barnen som är framtidens samhällsbyggare!

Mariam Ismail Daoud

Mariam Ismail Daoud