Sälj inte vapen till diktaturer!

Foto Jimmie Adamsson/ Försvarsmakten

Enligt uppgift kommer regeringen i slutet av våren lägga en proposition utifrån KEX-utredningen (krigmaterielexportöversynskommittén). Utredningen presenterade sina förslag sommaren 2015.

Regeringens utrikespolitik finns det anledning att i många stycken berömma liksom tidigare socialdemokratiska regeringars. Men på ett område stämmer inte politiken överens med socialdemokratins värderingar och ideologi. Det gäller svensk vapenexport.

Sverige ligger i topp i vapenexport per capita. Så här ser topplistan ut för några år.

2012                   2013                        2014

1 Israel               1 Israel                    1 Israel

2 Ryssland             2 Ryssland                  2 Schweiz

3 Sverige              3 Sverige                   3 Ryssland

                          4 Sverige

Det är inga hedervärda topplaceringar. Det bidrar inte till fred och konfliktlösning att sälja vapen. De senaste tio åren har Sverige sålt vapen årligen för mellan 6 och 14 miljarder.

I princip är vapenexport förbjuden men tillstånd kan ges om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens direktiv säger dessutom att vapenexport inte bör beviljas om ett land är indraget i, eller riskerar att dras in i en väpnad konflikt eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Dock görs en helhetsbedömning där Sveriges säkerhetspolitiska och försvarspolitiska intressen vägs in. I allt för många fall har den bedömningen lett till att export tillåtits till stater som gravt kränker mänskliga rättigheter eller riskerar att dras in i väpnad konflikt eller är indraget i väpnad konflikt.

I den parlamentariska utredning som överlämnades till regeringen 2015 föreslås att:

”gentemot icke-demokratiska stater som har grava brister i sin demokratiska status föreligger hinder mot export”. Dock konstaterade utredningen att en politisk helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall.

Problemet är att trots nuvarande regler som i princip ska vara mycket restriktiva så har Sverige sålt vapen till bl.a. Algeriet, Bahrain, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Thailand, Pakistan, Oman, Qatar och Ryssland.  Stater som enligt organisationen Freedom House allvarligt kränker mänskliga rättigheter och tydligt är auktoritära, diktatoriska stater.

Nu väntar vi på en proposition från vår regering. En proposition som skärper reglerna så att inga vapen säljs till stater som gravt kränker mänskliga rättigheter eller till diktaturstater. Helt enkelt att följa beslut från partikongressen 2013 att ha skarpa regler som förhindrar vapenexport till diktaturer och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Carin Larsson, Malmö

Förbundsstyrelsen Socialdemokrater för tro och solidaritet

Adrian Kaba, Malmö

Förbundsstyrelsen Socialdemokrater för tro och solidaritet

Lennart Hallengren, Malmö

Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne