Vi ska alla lära oss att döda

Foto Joel Thungren Försvarsmakten

”sikta i maggropen”

Ovanstående rådet fick vi när vi skulle lära oss att skjuta. Motivet till att siktet skulle vara i låg maghöjd var dubbelt. Dels finns alltid risken att vapnet stegrar sig, dels tar det minst två fiender för att släpa sin sårade kamrat till säkerhet.

”ett avslaget ben skadar fiendens samhälle mer ett dödsfall”

Om ni undrar över varför personminor oftare skadar än dödar beror det på att de utformade för att göra just det. Ett avslitet ben medför lång tid på sjukhus, behov av proteser, omfattande rehabilitering och den sårades lidande överförs i många fall till anhöriga och vänner. Stympade hjältar är mer demoraliserande än fallna.

Jag gjorde lumpen på I13 i Falun. Jag ryckte in 10 augusti 1980 och muckade 23 mars 1981. Vissa datum sitter som gjutna. Jag var kock i infanteriet och fick lära mig att laga mat och att döda. Det finns inget romantiskt med krig och på många sätt är jag tacksam att våra dåvarande befäl var så pass öppna som de var. Vi skulle bli soldater och krig är en smutsig hantering.

Den svenska värnplikten avskaffades, eller rättare sagt lades vilande 2009. Regeringen Reinfeldt lade förslaget och beslutet röstades igenom med fyra röstes marginal i riksdagen. Enligt en artikel i dagens AB tar regeringen idag beslutet att återinföra värnplikten.

Jag har inga tvivel om att våra medier kommer att fyllas med lumparhistorier, filmen repmånad kommer att köras i repris på TV och klassikern ”Någonstans i Sverige” kommer även den att dras ett par varv. I denna militärnostalgiska yra är det viktigt att förstå vad militärtjänst faktiskt innebär och inte innebär. Militärtjänst motiveras inte av att göra män av pojkar eller att lära unga slynglar veta hut. Syftet är heller inte att lära folk att fungera i grupp eller att förbereda dem för arbetslivet. Militärtjänst handlar om att utbilda folk som med våld skall försvara landet och dess innevånare mot militära angrepp.

Jag är på det hela taget positiv till värnplikt. Jag anser att hela befolkningen har ett ansvar för att försvara landet. Hur många som skall göra värnplikt och vilka som skall göra värnplikt är en annan fråga.

När jag gjorde värnplikt var den en fråga för unga män. I nådens år 2017 ser jag det som naturligt att alla ska vara tillgängliga för värnplikt.

Vi ska alla lära oss att döda.

Peter Johansson/Efter Arbetet