Kallelse till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte 2017

Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 26 mars kl. 15.00.

Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet, val förrättas och verksamheten under det kommande året diskuteras och beslutas.
För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande. Antingen per telefon till Björn Gudmundsson; 070 631 31 34 eller till Bo Bernhardsson; 070 566 11 96. Eller via mejl till foreningen@efterarbetet.se. Senast måndagen den 20 mars.

Val, nomineringar mm

Valberedningens ordförande är Inger Jarl Beck. Nomineringar skall skickas in senast den 13 mars till Tidningsföreningen Efter Arbetet, Olof Palmes Plats 1, 214 44, Malmö eller via mejl till Inger Jarl-Beck (inger1@hotmail.se) eller till foreningen@efterarbetet.se.

Med anledning av könsfördelningen i styrelsen påminns medlemmar och medlemsorganisationer om vikten av att nominera kvinnor.
Senast den 13 mars vill vi också ha motion/förslag som medlem vill skall tas upp till behandling på årsmötet.

Medverkan av Torsten Johansson, Kungliga biblioteket

Torsten Johansson, enhetschef vid Kungliga biblioteket i Stockholm, medverkar på årsmötet för att berätta om vårt gemensamma projekt Digitalisering av tidningen Arbetet, de första exemplaren av Arbetet har nu skannats, och om elektronisk arkivering och KB:s arkiv i allmänhet.

Första numret av Arbetet. 6 augusti 1887

 

Medlemsavgiften

Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2017. Sätt in 100 kronor (Enskild medlem) eller 500 kronor (Organisationsmedlem) på BG 5432- 6376. Vare sig Du/Ni betalar via nätet eller använder inbetalningskort, glöm inte uppge namn, adress, mejladress och telefonnummer.

 

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet