Om Donald Trump kommer till Sverige…

Om Donald Trump kommer till Sverige kan han gå in på vilket kommunkontor som helst och begära ut de offentliga/allmänna handlingar som han är intresserad av. Och handlingen ska lämnas ut skyndsamt, d.v.s. helst samma dag.

De nyheter som nu kallas ”fake news” skulle inte vara möjliga om allmänheten tog till vara sina rättigheter. Tryckfrihetslagstiftningen firade 250 år förra året. Den skapades för att hålla koll på myndigheterna och politikerna, framförallt regeringen. Lagstiftningen gäller alla offentliga myndigheter. En viktig del är att den som begär att få ta del av en allmän eller offentlig handling inte behöver legitimera sig. Tjänstemännen får inte ens fråga varför man vill veta det man vill veta.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men även en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller ta del av med ett tekniskt hjälpmedel.

Varken Donald Trump eller någon annan kan få ut sjukhusjournaler eller sekretessbelagda uppgifter som gäller polis och försvar. Det sistnämnda gäller bland annat Sveriges förhållande till främmande makt. Det är givetvis självklart, och knappast något som den amerikanske presidenten kan ha synpunkter på.

Men beslut om flyktingar och migration, brott och fängelsestraff är tillgängliga.

Ett exempel på en intressant allmän handling är våra deklarationer. De är inte hemliga, de är offentliga och vem som helst kan gå till Skattemyndigheten och be att få läsa grannens deklaration. Detta är kanske aningen skrämmande för den nye amerikanske presidenten som har tvärnekat när det gäller att informera den amerikanska allmänheten om hur mycket han har betalat i skatt – eller om han har betalat någon skatt överhuvudtaget.

Lena Näslund/Efter Arbetet