Trump har inget emot bluffnyheter, bara de stämmer med hans bluffagenda

Trump i bluffartagen. Foto Gage Skidmore

Donald Trump skäller oavbrutet på ”fake media”, bluffmedierna, som han menar sprider ”fake news”, falska nyheter.

Han skulle kunna ha en poäng, för sådana medier och nyheter finns. Och det har blivit allt viktigare för dagens mediekonsument att vara på sin vakt, att kritiskt granska nyheterna, var de kommer ifrån och hur väl underbyggda de är.

Det var viktigt också förr i tiden, på gammelmedias storhetstid, även om man kunde känna sig lite säkrare då, eftersom det var mycket vanligare att nyheterna producerades av professionella journalister, som hade utbildats i faktagranskning och källkritik, och förhoppningsvis satte en heder i att låta olika parter och intressen komma till tals. Men helt trygg kunde man naturligtvis inte vara då heller.

Numera har ansvaret för källkritiken kommit att vila allt tyngre på den enskilde mediekonsumenten. På nätet vimlar det av fake news, vinklade och direkt lögnaktiga ”nyheter” sprids i parti och minut. Så Donald Trump skulle kunna ha en poäng om han sa; Se upp för fake news, granska informationen kritiskt, också det jag Donald Trump häver ur mig.

Men Trump har egentligen inget emot fake news. Och kritisk är han inte, han är fullständigt okritisk. Att vara kritisk betyder att pröva, väga för och emot. Donald Trump prövar inte. Han vidarebefordrar bluffnyheter och lögner stup i kvarten. Bara det är rätt bluffnyheter och kommer från t ex Fox news, som visserligen inte tillhör de allra värsta när det gäller att sprida högerpropaganda, men som sannerligen inte går av för hackor.

Trump byggde alltså sin nyhet om Sverige på hårt vinklade och lögnaktiga ”nyheter” från Fox News. Han gjorde det utan att blinka, trots att han har en jättelik stab till sitt förfogande för att granska och värdera nyheter och som han kan låta sig informeras av med fakta och riktiga nyheter.

Trump har inget emot bluffnyheter, men det ska vara bluffnyheter som passar hans egen bluffagenda.