Striden om vinster i välfärden är avgörande för demokratin

Skälet till att det är så viktigt att begränsa möjligheterna att tjäna pengar på välfärden är att det i grunden är en fråga om demokrati och makt, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Peter Persson, Erik Ezelius, Johan Buser, Sara Karlsson och Niklas Karlsson.

En betydande majoritet av svenska folket är enligt skilda opinionsundersökningar starkt kritisk till de vinstuttag som görs i den gemensamt finansierade välfärden.  I våra egna enkla opinionsmätningar, som bygger på att tala med människor, är det i princip omöjligt att finna någon som tycker det är rätt att skattemedel avsedda för vård, skola och omsorg tas ut som vinst.

Lika upprörande är den spekulation som sker i skolor som köps och säljs med jättevinster i förväntan på nya vinster. När starka marknadsinslag tillåts verka inom den gemensamma sektorn så undanträngs demokratin.

Det var just demokratin samt längtan efter jämlikhet och solidaritet som byggde välfärden. Allas frihet ökade enormt när reformeringen och utbyggnaden av utbildningssamhället ägde rum. Så var det också med vården och omsorgen. Ibland var det tydliga konflikter mellan vänster och höger kring utbyggnaden av det gemensamma. Skatter och fördelning är typiska konfliktfrågor, men det fanns en betydande enighet om demokratin som princip för den gemensamma sektorn. Det var en politisk mittenposition som definierades av socialdemokratin.

Nyliberalismens framgångar har tryckt tillbaka demokratin på en rad områden. Privatiseringar och marknadstänkande har översvämmat det gemensamma. Människor har omvandlats till kunder och välfärden till en slags butik. Tyvärr har inte vårt parti i alla avseenden orkat hålla emot. Högern har istället fått definiera vad som är mitten i svensk politik.

Den strid som nu finns kring vinster i välfärden är avgörande viktig om demokratin ska återta en del av förlorat territorium och om marknaden ska kunna förhindras att ytterligare flytta fram sina positioner. Vi tror nämligen inte att privatisering och ”kundval” är slutmålet för högern. Nästa steg blir att tillåta privat finansiering för att förbättra servicen för den enskilde. Då beträder vi vägen tillbaka mot ett tydligare klassamhälle.

Därför är det så viktigt att begränsa möjligheterna att tjäna pengar på välfärden. I grunden är det en fråga om demokrati och makt. Vem ska bestämma över våra gemensamma angelägenheter. Det är därför nödvändigt att vårt parti orkar stå emot de mäktiga kapital- och lobbyintressen som nu mobiliserar med full kraft.

Peter Persson, Jönköping

Erik Ezelius, Tidaholm

Johan Buser, Göteborg

Sara Karlsson, Eskilstuna

Niklas Karlsson, Landskrona

Riksdagsledamöter (S)