Trump, Nixon, CIA och – Wilhelm Agrell

Wilhelm Agrell skriver en artikel i Sydsvenska Dagbladet som gör mig mer än konfunderad. Hans poäng är att Trumps fejd med CIA kommer att leda fram till hans avgång, men resonemanget är lika vindlande som stigarna i Floridas träskmarker.

Agrell tar avstamp i President Nixons fejd med CIA och andra underrättelseorganisationer. Tydligen misstrodde Nixon CIA djupt, dels därför att CIA talade om för Nixon att kriget i Vietnam inte kunde vinnas, dels därför att Nixon ansåg att CIA hade sänkt hans valkampanj mot Kennedy 1960.

Agrell fortsätter raskt till Watergateskandalen där Nixons egen lilla armé av s k ”rörmokare” som bekant gjorde inbrott i demokraternas högkvarter och åkte dit så det skvätte om det.

Den djupa staten behövde här bara låta händelserna ha sin gång, CIA lät bli att ta på sig skulden för inbrottet och vägrade att med hänvisning till den nationella säkerheten stoppa FBI:s brottsutredning. Den ena handen visste precis vad den andra gjorde och tog strupgrepp på presidenten. (SDS)

Begreppet ”Den djupa staten” brukar vanligtvis användas om nätverk centrerade kring den turkiska militären, vars uppgift är att se till att demokratiskt valda företrädare inte skadar vad militären anser vara ”nationella intressen”.

Visst hade Nixon i kraft av sin formella exekutiva makt låtit kvasten gå bland ”clownerna i Langley” och sett till att hans torpeder avskedat tusen agenter. Men till sist var det ändå Nixon själv som blev det tusenförsta offret och fick ta till flykten över Vita husets gräsmatta. (SDS)

Jag har inga större dubier om vad CIA kan tänka sig att göra eller inte göra, men i detta fallet agerade de korrekt. Om CIA hade begått inbrottet eller tagit på sig skulden för att skydda den sittande presidenten hade de i sanning handlat som den ”djupa stat” Agrell anser att de är. Men det faktum att de vare sig utförde inbrottet eller lade sig i FBI:s utredning visar att CIA denna gång faktiskt gjorde sitt jobb. Att Agrell då antyder att detta gjorde Nixon till ett offer för CIA är mer än märkligt.

Det är mycket möjligt att Trumps oförmåga eller ovilja att lyssna på sina underrättelseorgan kommer att starta en process som leder till hans avgång, men att anse att det skulle bero på att sagda underrättelseorgan skulle manipulera den amerikanska demokratin är väldigt spekulativt. Det är mer troligt att en misstro mot underrättelseorganen kommer att leda till att President Trump begår den typen av misstag som leder till att presidenter tvingas avgå eller förlorar val.

Wilhelm Agrell är professor vid statsvetenskapliga intuitionen vid Lunds Universitet. Jag förväntar mig lite mer stringens och logik av en skribent i hans position.