Radikala grepp krävs, Löfven! (Partiledardebatt 1)

Partiledardebatt i riksdagen Källa Riksdagsförvaltningen
Partiledardebatt i riksdagen
Källa Riksdagsförvaltningen

Vårriksdagen har öppnat fast det ännu är vinter och statsminister Stefan Löfven inledde, som brukligt är, dagens partiledardebatt.

Han försäkrade att ”välfärden ska utvecklas, inte avvecklas”. Att pensionärerna ska tillförsäkras villkor som innebär ”både trygghet och frihet”. Att hela landet ska leva och att alla medborgare ska leva väl. Utmärkt så!

Han kunde dessutom peka på framgångar; ”den högsta sysselsättningsgraden i Eurostats (Den europeiska statistikmyndigheten) historia”, ett bostadsbyggande som är högre än på många år, att den svenska ekonomin utsetts till den ”näst mest innovativa” i hela världen och att den nedåtgående trenden för skolan vänts. Bra så!

Men den enda nya reformen, som jag kunde upptäcka aviserades i anförandet, var att straffet för att springa runt på stan med en handgranat i fickan ska fyrdubblas. Överhuvudtaget innehöll partiledarnas inledningar väldigt mycket om repression, hårda tag och hårdare straff för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Jag invänder inte, uppenbart behövs det sådana tag för att inte polis och rättsvårdande myndigheter ska tappa greppet. Utvecklingen är oroande.

Långsiktigt behövs dock andra radikala grepp för att förebygga utanförskap och stävja brottslighet. Den sociala och kulturella klyvningen av Sverige måste stoppas och tydlig jämlikhetspolitik bedrivas. Om vi ska klara att nå de högt uppsatta sysselsättningspolitiska målen, EU:s lägsta arbetslöshet, och om integrationen av nyanlända ska lyckas, då krävs det radikala ekonomiskpolitiska åtgärder. Behovet av investeringar, hårda som mjuka, för att skapa nya jobb och göra människor anställningsbara är stort, mycket stort.

Sveriges statsfinanser är samtidigt i mycket gott skick. Vi kan och bör lånefinansiera nödvändiga omfattande satsningar.

Det är ingen oproblematisk politik, den måste avvägas skickligt. Men problemet är inte om vi skulle låna till nödvändiga satsningar. Begränsningen är istället att det också måste finnas efterfrågade personella och andra resurser att köpa för de lånade pengarna. Lärare som kan utbilda alla dem som behöver utbildas för att kunna ta och få riktiga jobb, byggnadsarbetare som kan bygga, sjuksköterskor och läkare som kan vårda, och poliser som kan ta hand om handgranater.

Socialdemokratin måste driva en radikalare ekonomisk politik och sluta ängslas för saldomål och underskott. Den politiken kommer i stora delar att stoppas i riksdagen. Men driv den och gör alternativen tydliga!