Hur skulle republiken Sverige se ut

REP_Logga LilaDebatten om monarkins vara eller inte vara blossar upp med ojämna mellanrum. Det händer oftast i samband med att någon kunglighet gifter sig, skiljer sig, får barn, umgås med kaffeflickor, gör sig osams med journalister eller någon annan form av rojalistisk händelse. Bakom kravet på republik står partier från vänstra sidan av politiken, samt vissa liberaler och andra som samlas i republikanska föreningen.

Idag är det inget parti som direkt prioriterar monarkins avskaffande. Det beror dels på att det folkliga stödet för monarkin är relativt stort, dels på att det inte finns något definierat alternativ. En snabb titt på Republikanska föreningens hemsida ger ett besked om hur deras konkreta alternativ ser ut. De har inget, i all fall inget de vill presentera offentligt. Jag har aldrig hört någon från den vänstra sidan av politiken presentera ett seriöst förslag på hur Republiken Sverige skulle se ut.

För att få en seriös debatt om vårt statsskick krävs att de som vill avskaffa monarkin sätter sig ner och enas om en övergripande modell för Republiken Sverige. Vem skall vara statschef? Ska vi ha en president eller ska statsministern eller kanske talmannen vara statschef? Skall statschefen vara direktvald eller utsedd av riksdagen? Vika befogenheter stall vår nya statschef i förhållande till regering och riksdag? Skall det vara en position med politisk makt eller något som mest liknar en vald monark?

Eftersom debatten om vårt statsskick inte handlar om hur alternativet praktiskt skall se ut begränsas debatten till att handla om vad kungligheterna har för sig just denna dag, apanagets storlek eller huruvida kungen är bra på sitt jobb, vilket gör debatten rätt  torftig.

Om det är så att monarkins motståndare verkligen vill se Republiken Sverige har de en lång uppförsbacke framför sig. Vi pratar om ett massivt opinionsbildande arbete som kommer att ta årtionden. Men ska de ha någon chans att lyckas måste de kunna presentera ett alternativ som väljarna kan ta ställning till. Först då kan vi få en konstitutionell debatt värd namnet.