Simon Wiesenthal-centret skjuter sig själv i foten

fotAtt likställa kritik av staten Israel med antisemitism är minst sagt ett otyg, som dessutom får konsekvenser. Simon Wiesenthal-centret publicerade i dagarna sin lista över årets antisemitiska/anti-Israeliska händelser. Årets lista är ur många synvinklar en sorglig syn att beskåda. Listan toppas av USA:s nuvarande president Barack Obama. Orsak – USA släppte under hans ledning igenom en resolution i säkerhetsrådet som fördömde Israels bosättarpolitik. På plats nummer fem hittar vi Richard Spencer som beskrivs som ”Americas 21st century nazi”.

Det är inte ovanligt att staten Israels vänner tar till detta retoriska grepp, populärt kallat skuld genom samröre. Genom att sätta Barack Obama på samma lista som Richard Spencer vill SWC påskina att de minsann har något gemensamt. På plats åtta hittar vi Sverige i form av utrikesminister Margot Wallström. Hennes synd är att säga samma sak som Amnesty International och den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem

”The death penalty for murder was abolished in Israeli criminal law in 1954, over 60 years ago. And never was a death sentence a possible penalty for attempted murder or grievous assault. Regardless, even if the death penalty were on the books in Israeli law, the decision to impose it would rest with the courts. […] Remaining silent when security forces operate outside the boundaries of the law cannot absolve one of responsibility.” B’Tselem i ett brev till Israels PM Benjamin Netanyahu

Anklagar Simon Wiesenthal-centret Margot Wallström och Barack Obama för att vara antisemiter? Nej, men genom listans konstruktion landar vi i just skuld genom samröre. Antisemitstämpeln är nonsens, vilket Petter Bergner i Sundsvalls tidning konstaterar, men sättet att debattera är farligt. När SWC blandar ihop en FN-resolution om bosättningarna, berättigad kritik mot den israeliska rättsstaten och aktivister som arbetar med konsumentbojkotter med folk som spyr klassisk antisemitism över nätet devalveras antisemitismen.

The Simon Wiesenthal Center is a global human rights organization researching the Holocaust and hate in a historic and contemporary context. The Center confronts anti-Semitism, hate and terrorism, promotes human rights and dignity, stands with Israel, defends the safety of Jews worldwide, and teaches the lessons of the Holocaust for future generations. SWC hemsida

SWC ska alltså enligt sina egna målsättningar konfrontera antisemitism, hat och terrorism, stärka mänskliga rättigheter och stödja staten Israel. Vad händer om dessa målsättningar ställs emot varandra? Vad händer om Israel bryter de mänskliga rättigheter SWC enligt sina egna mål ska stärka. Vad är viktigast? Stötta Israel eller stärka mänskliga rättigheter? Att stötta en enskild nation och arbeta för mänskliga rättigheter går inte alltid hand i hand.

Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att Simon Wiesenthal-centret skjuter sig själv i foten. De riskerar genom sitt agerande inte bara sitt eget anseende, sin möjlighet att med trovärdighet agera för att stärka mänskliga rättigheter, de riskerar även att allvarligt skada kampen mot antisemitism.