Finns så många jag vill Tacka för allt, Ni e fan b

Jag vill börja med att tacka alla pensionärer för att ni har varit med och finansierat mina skattesänkningar genom att ni själva inte tar ut några oansvarliga skattesänkningar. Jag vill tacka er för att ni nu själva finansierar era hörapparater som jag tidigare hjälp till att betala med skattemedel.

Tack till alla er arbetslösa som är så snälla och sänker sin egen ersättning så att jag kan få mina skattesänkningar.

Tack till alla sjukskrivna som verkligen får känna på hur det är att leva på liten inkomst och som nu skall ut i arbetslivet och då ej längre belastar mina skattepengar.

Tack till alla er som har barn mellan 12 och 18 år som äntligen börjat betala halva avgiften på vårdkostnaderna.

Tack Fredrik och alliansen som har varit så snälla och lånat pengar till statens kassa för att kunna genomföra alla dessa skattesänkningar.

Till sist så vill jag tacka mig själv för jag vet att nästa gång jag går till vallokalen så vill jag inte att det är pensionärer, sjukskrivna, arbetslösa eller barnfamiljer som skall finasiera att jag får lägre skatt.

Morgan Wallén

Skribent: Morgan Wallén