M och Fp navigerar fel i demokratin

I förra veckan krävde borgerliga politiker i Malmö att demokratikommunalrådet Anneli Philipson (V) skulle avgå, sedan hon inte ställde sig bakom deras uttalande om politiskt våld. Här ger hon själv sin syn.

Har du slutat slå på din fru? Så kan man insinuant fråga om man vill försöka få någon att svara på ett felaktigt påstående eller fråga. Det blir ju omöjligt att svara, vare sig ja eller nej. Hur ska man kunna svara rätt, när felet finns i frågan?
Denna teknik präglade borgarnas agerande vid förra veckans debatt i kommunfullmäktige i Malmö angående olika demonstrationer som ägt rum i staden. Såväl Folkpartiet som Moderaterna har svängt in på den väg som Sverigedemokraterna tidigare stakat ut. Bilden de försöker måla upp är att stora arrangemang som European Social Forum och Stoppa Matchen-demonstrationen, som dragit tusentals Malmöbor och tillresande, egentligen är arenor för politiskt våld. Med denna beskrivning som grund krävde de att vi alla skulle ta avstånd från våld i opinionsbildande syfte.
Vi som då inte håller med om deras bakgrundsbeskrivning skulle anses stå bakom politiskt våld, i dagens Malmö. Så är förstås icke fallet. Nej, argumentationen påminner istället om barnens lek: ”den som inte hoppar nu är rädd för mamma”. Det vill säga, gör du inte precis som jag säger så bestämmer jag att det betyder något helt annat.

Majoriteten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – valde vid fullmäktigemötet att inte ställa upp på borgarnas förslag till uttalande. Något som fick dessa att kräva min avgång, och dessutom väckte den borgerliga dagspressens uppmärksamhet.
Men att ta avstånd från våld och skadegörelse i opinionsbildande syfte skulle väcka fler frågor än svar. Skulle till exempel fullmäktige anse våld och skadegörelse vara OK i andra sammanhang?
Vi gjorde istället ett uttalande som bejakar den fria opinionsbildningen och alla människors lika värde, och samtidigt tog avstånd från främlingsfientlighet och från att våldsverkare med odemokratiska syften gömmer sig bakom allas våra demokratiska fri- och rättigheter.

För självklart är det ett demokratiskt problem att ”handelsresande våldsverkare” utnyttjar tillfällen då vi utövar våra demokratiska rättigheter. Att huliganer förstör både arrangemang som Stoppa Matchen, men också stora fotbollsarrangemang, riskerar att leda till att Malmöbor drar sig från att delta. Det folkliga stödet för demonstrationen och dess syfte riskerar att minska. Våldsverkare gynnar bara högern genom sitt agerande i demonstrationer.

Moderaterna och Folkpartiet faller också in i Sverigedemokraternas kör när de utmålar flera hundra antirasister som odemokratiska då dessa protesterar i samband med Sverigedemokraternas torgmöten. Demonstrationsfriheten definieras i den svenska grundlagen i regeringsformen som ”frihet att anordna och delta i demonstration på allmän plats”. Med demonstrationsfrihet menas rätten att demonstrera för eller emot vad man vill.
Demonstrationsfriheten gäller således för både torgmötesdeltagare och för eventuella motdemonstranter. Jag har heller aldrig sett någon Moderat eller Folkpartist kritisera Moderata Ungdomsförbundet, som haft talkörer i samband med demonstrationstågen på 1:a maj. De har ju faktiskt haft sin fulla rätt att demonstrera.

I Vänsterpartiet har vi antagit en noll-tolerans mot rasism. I detta arbete ingår naturligtvis inte att överrösta vid demonstrationer och torgmöten, däremot att vara på plats och informera om vår politik genom att dela flygblad. Jag ser ingen motsättning i att försvara extremhögerns rätt till mötes- och demonstrationsfrihet och samtidigt förstå uttrycket för en fredlig och folklig ilska mot främlingsfientliga budskap.
Att hundratals Malmöbor blivit så uppretade av främlingsfientliga uttalanden på gator och torg att man gett sig ut för att visa detta tycks gå borgarna förbi. Trots att det sker i en tid då många bekymras över att allt för få engagerar sig i politiken. Istället väljer de att kritisera Malmöborna för att de protesterar på fel sätt.
Att man så till den milda grad tappar perspektivet i fråga om vilka som kan anses stå för demokratiska värderingar i samband med torgmöten med främlingsfientliga budskap visar bara att Moderaterna och Folkpartiet navigerat fullkomligt fel i demokratin.

Anneli
Philipson
kommunalråd (V)

Skribent: Anneli Philipson