Krisen som förevändning

Säg global finanskris. Säg sedan arbetsbrist. Och vips kan man sparka hur många man vill.
Det har många företagsledare insett. Och nu passar de på att göra sig av med folk de inte vill ha.
Av 1100 chefer, som bemanningsföretaget Proffice låtit intervjua, har en tredjedel sagt upp eller varslat. Av dem uppger nästan varannan att han eller hon passat på att säga upp fler anställda än vad som är ekonomiskt befogat.
Ut åker främst de som bedöms som ineffektiva, de lite långsammare, kanske de lite besvärligare. Så går man praktiken runt anställningsskyddet. ”Starkast överlever” konstaterar Proffice.
Men det som kan tyckas rationellt för det enskilda företaget blir förödande på samhällsnivå.
För varje ”onödig” uppsägning tvingas ännu ett hushåll dra ner sin konsumtion och efterfrågan faller ett snäpp till.
Det är som en självuppfyllande profetia, där företagen i efterhand skapar den djupa kris som de överdrev från början.

publicerad i AB

Skribent: Petter Larsson