De anställda betalar

Stress, hot, våld och mer eller mindre hälsoskadliga arbetstider är inget ovanligt för tågpersonalen enligt en
enkät som fackförbundet SEKO presenterade i förra veckan.
Och värst är det på många punkter i just Skåne, där till exempel nästan var tredje anställd själv utsatts för hot eller våld under det senaste året, jämfört med knappt var femte i hela riket.
SEKO ger många förklaringar. En av de viktigaste är att vi idag har en avreglerad tågmarknad, med korta upphandlingstider, där tågbolagen upphandling efter upphandling tävlar i att sänka sina kostnader. Det leder i sin tur till underbemanning och mer press på de anställda. Särskilt som resandet samtidigt ökat snabbt.
Så ser konkurrensens pris ut.

Och det
blir bara värre
Om det ska vara möjligt att stoppa klimatförändringarna krävs att kollektivtrafiken ersätter stora delar av biltrafiken. Skåne har i det avseendet goda möjligheter, eftersom det är ett tättbefolkat landskap med korta avstånd. Men det kräver förstås att det är både billigt och bekvämt att åka kollektivt – och gärna dyrt och krångligt att ta bilen.
Nu föreslår en statlig utredning reformer, som i praktiken riskerar att innebära det motsatta.
Utredare Ulf Lundin vill låta privata företag helt ta över de linjer som kan ge vinst.
Problemet är bara att det nästan inte finns några sådana.
Därför måste man höja biljettpriserna. Om de höjs med 50 procent, resonerar Lundin, skulle kanske hälften av all kollektivtrafik ge vinst och därmed kunna privatiseras.
Vi får alltså högre priser, färre resenärer, ökade bilutsläpp och vi vågar inte ens tänka på hur snurrigt det kan bli med alla olika biljettsystem. Allt för att någon tågbolagsägare ska kunna tjäna sig en hacka. Det är ju fiffigt värre.

Skribent: Efter Arbetet