Vi röstar för att rädda kollektivavtalen

DEBATT. Europaparlamentet kan vägra godkänna en kommission som inte är beredd att stoppa lönedumpningen. Därför gäller det att rösta rätt på söndag, skriver Roland Ljungdell, ordförande i Byggnads Södra Skåne.

För oss medlemmar i Byggnads är det självklart att rösta i EU-valet. Främst handlar det om att den svenska modellen på arbetsmarknaden är utsatt för hot. Detta kan vi ändra på genom att sätta rätt politiker i EU-parlamentet.
Vi inom Byggnads anser att lika lön för lika arbete ska råda på våra arbetsplatser. Tyvärr är det inte så på alla håll. Bredvid oss på byggarbetsplatsen står det snickare från Lettland, Polen eller Estland och utför samma arbetsuppgifter som våra medlemmar, men bara för att han eller hon kommer från ett annat land får han eller hon sämre betalt. Det är resultatet av att oseriösa byggföretag konkurrerar med löne- och villkorsdumpning. Så ska det givetvis inte vara.
Det kommer vi aldrig att acceptera.

Tyvärr riskerar detta problem att bli ännu värre och kan komma att påverka alla löntagares villkor. I december 2007 kom EG-domstolen med sitt utslag i det så kallade Lavalmålet. Bakgrunden är att Byggnads tog kampen för de lettiska byggarbetarna vid ett skolbygge i Vaxholm. De fick arbeta för löner långt under de kollektivavtal, som gäller i den svenska byggbranschen. Vi valde att strida för att förhindra lönedumpning och vi valde att strida för de lettiska byggnadsarbetarnas rätt att komma till Sverige och arbeta på lika villkor.
EG-domstolens dom har fått allvarliga konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Nu har vi en situation där svenska kollektivavtal inte gäller för utländska företag på svensk arbetsmarknad och domen har öppnat för lönedumpning, inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Detta är fullständigt oacceptabelt. Vi kan inte ha en situation där utländsk arbetskraft riskerar att bli utnyttjad.

Men läget är inte hopplöst. EU-kommissionen kan genomföra förändringar (förändra utstationeringsdirektivet) som förhindrar EG-domstolens dom i Lavalmålet att få skadliga återverkningar på de fackliga rättigheterna. Det vill inte den nuvarande kommissonen göra och heller inte den svenska regeringen. Vi kan inte byta ut den svenska regeringen – ännu. Men EU-kommissionen ska bytas ut. Och då gäller det att rösta in parlamentariker som endast kommer att godkänna nya kommissionärer som är villiga att genomföra nödvändiga förändringar.
Därför tågar vi medlemmar i Byggnads till vallokalerna och röstar i EU-valet.

Roland Ljungdell
ordförande
Byggnads
Södra Skåne

Skribent: Roland Ljungdell