Polisproblem

Att polisen inte ska titta på när folk tänder eld på kontainrar på Herrgården i Malmö är en sak.
Men att, som nu, köra en massiv närvaro dygnet runt är inte oproblematiskt. Visst skapar maktdemonstationen – för en sådan är det – ett temporärt lugn. Men en orsak till misstron mot polis och andra myndighetspersoner är ju just att polisen kontrollerar fordon och personer gång på gång på ett sätt som ibland blir till trakasserier. Det visade redan integrationsutredningen. Och det visar Efter Arbetets reportage i detta nummer. Att till exempel rycka tag i ett sjuårigt barn och anmäla honom till socialen för att ha kastat en gren efter en polisbuss är inte bara en löjeväckande och skrämmande form av nolltolerans. Sådant kan också bli bensin på framtida eldar.

Skribent: Efter Arbetet