Så möter vi arbetslösheten

Mona Sahlin om kunskapslyft, första jobbet-avdrag och mer kommunpengar

DEBATT. Sverige står inför massarbetslöshet. 2011 beräknar regeringen att arbetslösheten närmar sig tolv procent. Mellan 2008 och 2011 sjunker sysselsättningen i Sverige med över 300 000 personer.
Det är skrämmande höga tal. Mer än var tionde person vi möter kommer att vara arbetslös. Bakom varje siffra finns en människa vars livsdrömmar har slagits i spillror. Någon som inte längre känner sig behövd och vars förmågor inte tas tillvara. Som i stället för att gå till jobbet och träffa sina arbetskamrater sitter ensam hemma och söker jobb som inte längre finns.
Arbetslösheten och regeringens sänkta a-kassa drabbar inte enbart den arbetslöse själv utan hela dennes omgivning. Många familjer kommer inte längre att ha råd att göra det som de flesta har upplevt som självklart. åka bort på semestern, skicka barnen på fotbollsresa eller helt enkelt ha råd att bo kvar där man bor.
Arbetslösheten bryter ner ett samhälle. Den drabbar både de arbetslösa som individer men också samhället i stort. När människors förmåga och vilja att arbeta inte tas tillvara nyttjas inte de resurser vi har i vårt samhälle. Den otrygghet som massarbetslösheten skapar leder i sig till att hålla igen den ekonomiska utvecklingen. Och varje person som är arbetslös är en person mindre som betalar skatt och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Det är därför vi socialdemokrater konsekvent har hävdat att Sverige ska vara ett land med full sysselsättning där alla människor som kan och vill arbeta har möjlighet till det. Att Sverige historiskt haft så låg arbetslöshet har inte varit någon slump. Det har varit resultatet av en socialdemokratisk politik där vi alltid har satt jobben först.
Mot vår politik för full sysselsättning har hela tiden den politiska högern stått. Så även i dag. Fredrik Reinfeldts moderatstyrda regering prioriterar inte jobben. Vi är nu fast i samma massarbetslöshet som övriga Europa. Utvecklingen går till och med sämre här. Arbetslösheten stiger dubbelt så snabbt i Sverige som i övriga EU-länder. Det beror på regeringens passivitet. Man väljer att låna pengar till skattesänkningar för de allra rikaste och försämra den sociala tryggheten framför att investera i nya jobb.

Vi socialdemokrater gör en annan prioritering. Vi presenterar ett alternativ som innebär att vi kan mildra effekterna av den internationella krisen, minska arbetslösheten och bygga Sverige starkt inför framtiden igen.
Vi vill investera i nya arbetstillfällen. Tillför kommunerna och landstingen pengar så att de inte behöver förvärra både arbetslösheten och kvaliteten i välfärden mitt under krisen. Använd krisen till att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar och satsa på de gröna jobben. Sänk arbetsgivaravgifterna för de små företagen så att deras ekonomi förbättras.
Vi vill investera i människor. Den som blir arbetslös måste erbjudas aktiva insatser och möjlighet att vidareutbilda sig så att han eller hon snabbt kan ta ett nytt jobb när konjunkturen vänder. Mot regeringens passiva arbetsmarknadspolitik ställer vi ett brett kunskapslyft. Det behövs fler platser i Komvux, den kvalificerade yrkesutbildningen och på högskolan. Vi vill redan i år tillföra Arbetsförmedlingen 20 000 platser i ett Spetskompetenslyft, en tidig insats riktad mot dem som riskerar uppsägning.
Vi vill investera i våra ungdomar. I år är det ovanligt många ungdomar som går ut gymnasiet. Samtidigt slår krisen till med full kraft. Resultatet är skrämmande. Redan i dag är var fjärde ung arbetslös. Vi har inte råd att förlora en hel ungdomsgeneration. Därför föreslår vi en kraftig utbildningssatsning för våra ungdomar kombinerad med ett första-jobbetavdrag där den som anställer en ung långtidsarbetslös får dra av två tredjedelar av lönen på skatten under första året.

Vår politik bygger på det som de flesta ekonomiska experter är överens om: vi behöver stimulera svensk ekonomi för att klara krisen. Det gäller därför att klokt prioritera insatser som gör att vi kan vända den negativa spiral som svensk ekonomi befinner sig i. Vi socialdemokrater prioriterar aktiva insatser för jobben framför regeringens passiva politik. Vi sätter jobben först.
Mona Sahlin
Partiordförande
Socialdemokraterna

Skribent: Mona Sahlin