Släck branden!

Sveriges Radio Stockholm Foto: Wikimedia Commons/Kalle 1

OPINION. Den ekonomiska krisen går nu in i en andra fas, där arbetslösheten och de sociala problemen kommer att förvärras dramatiskt.
Uppmuntrad av opinionsframgångar vägrar den borgerliga regeringen envist att vidta de åtgärder som kan vända utvecklingen. Finansminister Anders Borg upprepar gång på gång att regeringen måste hålla i pengarna eftersom det kan bli ännu värre senare. Det är ungefär som om brandkåren skulle vägra släcka en brand, med hänvisning till att det kan uppstå en större brand senare och att vattnet då behövs bättre. Problemet är att bränder som inte släcks sprider sig.

”Den borgerliga regeringen lånar nu pengar för att sänka skatterna och för att betala folk för att inte arbeta. Vi socialdemokrater vill hellre betala folk för att arbeta! Vi kräver breda investeringsprogram för att sätta människor i arbete och ekonomiskt stöd till kommuner och landsting för att förhindra att uppsägningar driver upp arbetslösheten.”
Så formulerade sig de skånska Socialdemokraterna i ett uttalande antaget vid distriktskongressen i Kristianstad den gångna helgen.
Det som måste göras nu är statliga investeringar i infrastruktur, åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, satsningar på bostadsbyggande och utbildning. Det är åtgärder som behövs och som kan förebygga framtida massarbetslöshet och socialt elände.
Staten måste också skjuta till nödvändiga resurser till kommuner, regioner och landsting, så att de uppsägningar som nu hotar i den offentliga sektorn kan förhindras.

Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i regelrätt förfall. Aktiva åtgärder måste prioriteras, särskilt för ungdomar och långtidsarbetslösa, och arbetsmarknadsutbildningen stärkas väsentligt.
Den borgerliga regeringens påstår att den storsatsar på arbetsmarknadspolitik i vårbudgeten. Det är, som de skånska Socialdemokraterna också skriver i sitt uttalande, inget annat än en bluff. De tio miljarder som man säger sig satsa räcker bara till att täcka ökade kostnader i a-kassan och till lönegaranti i samband med konkurser.

Regeringens försämringar av a-kassan har fått 500 000 personer att lämna försäkringen. En stor majoritet av dem som är kvar har en försäkring som ger betydligt mindre än 80 procent av inkomsten om de blir arbetslösa, vilket många kommer att bli när nu den andra krisvågen väller in över oss. Tiotusentals kommer att tvingas söka socialbidrag.
Regeringen borde omedelbart och med retroaktiv verkan, vad gäller rätten till ersättning, riva upp försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen och se till att den ger ett fullgott skydd för det stora flertalet av löntagarna.

Arbetslösheten har ökat lavinartat. Nästan 400 000 är nu arbetslösa, ändå är det bara början. Om ett år kan arbetslösheten vara över tio procent, om två år nästan tolv, och ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dagsläget den näst högsta inom EU. Bara i Spanien är det värre.
Regeringens passivitet är ett jättelikt misstag. Den sociala branden sprider sig och varje sparad krona nu kommer att kosta mångdubbelt under åren framöver.
Bo Bernhardsson

Skribent: Bo Bernhardsson