Konstjudo

KORT SAGT: Två Konstfackelevers verk riskerade att censureras i veckan. I det ena används tv-spelsmusik. I det andra – som nu blivit godkänt – har konstnären skrivit textsnuttar ur svenska jägarförbandssånger på en flagga, kompletterat med militaristiska citat från bland annat försvar och näringsliv.
Censurmotiven var påfallande olika. Det ena en nästan förmodern moralistisk rest, där konst inte får väcka förargelse. Det andra ett mer modernt och kommersiellt, som syftar till att värna storbolagens långtgående upphovsrätt.
Båda motiven väger fjäderlätt bredvid yttrandefriheten.
Det fina i kråksången är att instinkten att gripa efter förbud blir en del av verkens verkan. Viljan att skydda militärens heder och kapitalets vinster avslöjas. Makten faller på eget grepp. Det känns 1800-tal.

Skribent: Petter Larsson