Miljardrullning till ägarna

Det är tydligt att Moderaterna planerar för ett politiskt landskap där Kristersson flyttar in i Rosenbad med stöd av Sverigedemokraterna. Frågan är vilket politiskt pris han blir tvungen att betala till SD och om L likt sina norska kollegor har mage att svälja det.

DEBATT. Aktieägare kan även i år räkna med aktieutdelningar på mångmiljardbelopp. Det visar en granskning som fackförbundet Unionen har gjort. Samtidigt har 15 000 personer varslats bara i mars månad och anställda har tvingas lämna sina jobb eftersom företagen inte längre anser sig ha råd att ha dem kvar. Finns det verkligen inte bättre sätt att använda vinsterna i dessa tider än att dela ut dem till aktieägarna?
Unionen har granskat 25 storbolag som är noterade på Stockholmsbörsen eller större bolag där Unionen har medlemmar. I bokslutskommunikéerna inför vårens bolagsstämmor ser vi att företagen planerar att dela ut mångmiljardbelopp. Fyra av bolagen väljer att öka sina utdelningar till aktieägarna och sju bolag väljer att ha oförändrade utdelningar, mitt i den lågkonjunktur som slår hårt mot de anställda. 14 av de undersökta bolagen väljer att minska sina utdelningar. Men de minskningar som sker är i många fall marginella och det är ändå mångmiljardbelopp som delas ut. Endast tre av de 25 storbolagen väljer att inte dela ut något alls till aktieägarna. Det är glädjande att några bolag har tagit sitt ansvar att möta krisen på ett trovärdigt sätt, men hur tänker de andra?

Flera av företagen har gjort rekordvinster under 2008. Men det fjärde kvartalet var mycket svagt och lågkonjunkturen har snabbt slagit hårt mot många branscher. I 19 av de 25 bolagen har företaget varslat sina anställda om uppsägning eller sagt upp personal under det senaste halvåret. Och framtidsutsikterna ser ännu dystrare ut nu när vi är några månader inne i det nya året.
En minskning av utdelningsnivån kan ge signaler till aktieägarna om att det går sämre för företaget och en ökning ger det motsatta beskedet. Många företag försöker därför att hålla en konstant utdelningsnivå trots att lönsamheten varierar från år till år. Men om företaget delar ut för mycket av sin vinst i den osäkra situation, som vi nu befinner oss i, finns risken att de framöver behöver ta hjälp av extern finansiering. I dessa tider är det mycket svårt. Därför är det tveksamt om företagen bör göra stora utdelningar i år.
Företagens agerande är viktigt för hur vi ska kunna ta oss ur krisen. I dagens läge med svag efterfrågan på varor och tjänster och hårda besparingskrav på de anställda måste också arbetsgivare och aktieägare ta sitt ansvar. Vi vet att ett långsiktigt agerande kommer att löna sig i längden.

Unionen anser att eventuella överskott bör återinvesteras i forskning och utveckling samt kompetensutveckling för personalen istället för att delas ut till aktieägarna. Vi ser alltför ofta en skylla-ifrån-sig-mentalitet hos företag när de hävdar att kompetensutveckling ”inte hinns med” i högkonjunktur eller ”vi har inte har råd” i lågkonjunktur. Det är ju nu vi har chansen att stärka den strategiska kompetensen i företaget för att gå som vinnare ur krisen när det vänder.
Om företaget gör personalneddragningar bör de dessutom tydligt minska utdelningarna till ägarna. Företagen förväntar sig att personalen ska vara lojal och ställa upp i dessa kristider trots att det drabbar deras egen ekonomi. Då bör också samma krav ställas på aktieägarna. Unionen hoppas på kloka beslut på de kommande bolagsstämmorna som gagnar företagen och deras anställda.
åsa Johansson och Emma Tjärnback, förbudsekonomer Unionen

Skribent: Åsa Johansson och Emma Tjärnback