Så kan supandet minskas

DEBATT. I Efter Arbetet nr 4 skildras den situation som råder rörande alkoholkulturen i min hemstad Helsingborg. Helsingborg är att betrakta som alkoholkonsumtionens huvudstad i Sverige. Här dricks det mest och oftast.
Staden är bekräftelsen på vad mycket av forskning länge hävdat, nämligen att närheten till billig alkohol, många försäljningsställen och låga åldersgränser sammantaget bidrar till ökad alkoholkonsumtion. Naturligtvis talar jag om närheten till Danmark. Med endast 20 minuters färjeresa är vi i ett land som fortfarande har en helt annan alkoholkultur. Jag skriver fortfarande, eftersom det rör på sig, sakta men säkert också i Danmark.
åldersgränsen för unga människors alkoholinköp har höjts något, det är inte längre acceptabelt med pilsnerdrickande på arbetsplatserna och folkhälsoproblemen har alltmer hamnat i centrum. På cigarettområdet har redan tabun brutits och en inbolmad rökkultur har successivt börjat vädras ut.
Naturligtvis är inte Danmark hela förklaringen till det stora drickandet i Helsingborg. I synnerhet inte i dessa dagar då växlingskursen verkligen dämpat det svenska handlandet på den danska sidan.

Men den stora alkoholkonsumtionen stannar inte i enbart Helsingborg. I alla av stadens kringliggande kranskommuner registreras liknande mönster och problemställningar när det gäller ungdomsfylleri och kriminalitet. Skåne som helhet är också den region i Sverige där det dricks mest. I många av de alkoholdebatter och sammanhang där jag medverkar används Skåne som ett skräckexempel, som man inte vill skall sprida sig över landet.

Det är genom Skåne uppskattningsvis 80 procent av all alkohol förs in i landet och det är också här den alkoholrelaterade kriminaliteten sprider ut sig och provar nya arbetsmetoder. Här är det inte ovanligt att krogar blandar laglig alkohol med illegal och på så sätt gör en extra förtjänst, det är här vi ofta hör talas om privatförsäljning av alkohol i lägenheter, under disk i småbutiker eller genom öl- eller spritbilar.
Det är ingen tvekan om att vi i Helsingborg och Skåne i stort har en stor utmaning i att möta en snabbt växande alkoholkonsumtion. även om det den senaste tiden signalerats om en något minskande eller stagnerande konsumtion så har vi de senaste 10-15 åren faktiskt ökat vår konsumtion med nästan 40 procent!

Det är ingen tvekan om att det finns många som har ansvar för att utvecklingen blivit som den blivit. Sätten att komma över alkohol håller på att utvecklas ytterligare. Polis och tull för en ojämn kamp mot den kriminella handeln med alkohol, närheten till billig tysk, dansk eller polsk alkohol finns alltjämt. Näthandeln håller just nu på att underlättas ytterligare med hjälp av förslag på lättnader i lagstiftningen av vår nuvarande regering, som talar med kluven tunga. Man säger sig stå för restriktivitet men gör motsatsen.

Men det finns saker som finns i vår egen hand. Kommunerna borde skapa en tydlig alkoholpolicy. Flitigare använda punktnykterhet (t. ex. vara restriktivare i samband med vissa arrangemang), att vara tuffare mot dem som missbrukar alkoholtillstånd med mera. Det gäller också att vara tydligare med vad som är okej och inte när det gäller alkohol, från såväl samhället, föreningslivet, olika arbetsplatser som från familj- och individhåll. Vi vet exempelvis idag från forskningsresultat världen över, att barn och ungdomar som växer upp i hem där föräldrar säger nej till att unga dricker alkohol innan laglig ålder, dricker mindre alkohol än ungdomar som får ”smaka” (detta även om de kanske provar i smyg).

Slutligen har det utvecklats en slentrianmentalitet i relation till alkohol. Vi borde alla ta oss en funderare och göra det till ett aktivt beslut när vi väljer att dricka och inte. Idag finns det många som dricker för att det står framdukat, för att det är fredag eller för att det passar i ett socialt sammanhang. Att dricka alkohol har konsekvenser och därför borde det föregås av ett aktivt beslut – i alla sammanhang.

Kent
Härstedt (s)
Riksdagsledamot,
Fd Alkohol-
utredare

Skribent: Kent Härstedt