Regeringen förbereder oss för Nato

DEBATT. återigen hotar alliansregeringens politik att slå sönder viktiga samhällsbärande strukturer, enligt samma modell som på 90-talet.
Då gällde det att avreglera viktiga delar av samhället som elförsörjningen, järnvägen och att sälja ut statliga bolag .
Nu ska de avskaffa värnplikten och skapa ett yrkesförsvar.
Förra gången gick det illa. Elbolagen har blivit oligopolföretag och järnvägen dras med kaos och förseningar.
Jag menar att regeringen nu vill skapa en försvarsmakt som är redo att helt ansluta sig till militäralliansen Nato. I den proposition som de nyligen presenterade pekar de med hela handen i riktning mot en armé bestående av soldater och stridsgrupper, som ska utbildas för att under Nato- eller EU-befäl ge sig ut i världens krisområden.
Vänsterpartiet hävdar att försvars- och säkerhetspolitiken måste präglas av långsiktighet, uthållighet, stabilitet och förutsägbarhet. Det svenska försvaret skall både säkra vår nationella suveränitet och viktiga samhällsfunktioner. Vi ska även delta i insatser för att förebygga och hantera kriser i vår omvärld.

En bärande grund i svensk försvarspolitik har varit den allmänna värnplikten. Försvaret skall inte vara något vid sidan av samhället där det kan frodas olika typer av udda idéer om vad ens uppgift är. En utveckling som har varit allt för vanlig i yrkesarméer runt om i världen.
Vi menar att Sverige måste slå vakt om och säkerställa den militära alliansfriheten. Vårt bidrag till stabilitet i vår region och till världen i övrigt ska inte gå via ett Natomedlemskap.
Att ytterligare liera sig med Nato innebär ett godkännande av den grundläggande strategi som Nato bygger på – hotet att använda kärnvapen. Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara pådrivande för att hela Norden och EU ska vara en kärnvapen fri zon. Vi måste bli en starkare röst för avrustning istället för upprustning.

Militära allianser kräver även bindande överenskommelser som kan tvinga Sverige att delta i konflikter med medel som vi inte anser är förenliga med svensk politik. Detta kan allvarligt skada vår neutralitet och vår trovärdighet i samfund som FN.
Vänsterpartiet vill ha ett starkt modernt försvar som bygger på värnplikt, för såväl kvinnor som män.
Försvaret ska ha välutbildat folk på alla nivåer som på ett effektivt sätt klarar att skydda vårt land och vår demokrati vid allvarliga kriser och hot om vår säkerhet. även i en avlägsen framtid.
Regeringens Nato-kramare hotar vår alliansfrihet och därmed vår säkerhetspolitik samt vår trovärdighet när det gäller frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.
Gunilla
Wahlén (V)
Riksdagsledamot
försvarsutskottet

Skribent: Gunilla Wahlén