Stå på er!

KORT SAGT. Förhandlingarna om ett huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter – ett ”nytt Saltsjöbadsavtal” – bröt samman i onsdags. Svenskt Näringsliv var inte sena med att föra ut sin version av händelsen. Den gick ut på att LO och PTK hade vägrat godta Svenskt Näringslivs två ”hjärtefrågor”: inskränkt konflikträtt och försvagade turordningsregler.
Om det stämmer är det bara att gratulera de fackliga organisationerna. Konflikträtten behöver stärkas snarare än försvagas, och LAS turordningsregler behöver inte fler undantag. Att Svenskt Näringsliv fortfarande försöker hävda att gammalmodig arbetsgivarmakt är ett måste på en ”modern” arbetsmarknad är bara tröttsamt.

Skribent: Efter Arbetet