Fel pusselbit

OPINION. På internationella kvinnodagen offentliggjordes det: Folkpartiet liberalernas senaste förslag till jämställdhetsreform. Under sitt riksmöte hade partiet nämligen utformat ”steg två i skattereduktionen för hushållsnära tjänster”. Familjer med barn under 8 år ska få dra av tre fjärdedelar – istället för hälften – av kostnaden för en hushållsnära tjänst.

Att huvudrollen i Folkpartiets jämställdhetsprojekt innehas av den ”livspusslande” heterosexuella småbarnsfamiljen, där föräldrarnas, särskilt mammornas, främsta problem är att hinna med både karriär, förhållande, hem och barn, är inte så överraskande. Kanske inte heller att det är bidrag till ett välstädat hem som denna familj självklart antas behöva. Det som är förvånande är hur Folkpartiet motiverar sitt förslag. Man har visserligen inte missat att just föräldrar till barn under 8 år har rätt att förkorta sin arbetstid med en fjärdedel. Men det ses som ett argument för förslaget: om man kan köpa billig hushållshjälp behöver inte lika många småbarnsmammor gå ner i arbetstid, hävdar FP. Därför kommer kvinnors deltidsarbete och löneskillnaderna mellan kvinnor och män att minska med deras förslag, heter det.

Så förvandlas rätten att gå ner i arbetstid till ett arbetsmarknadsproblem – som om inte det verkliga problemet vore att så många färre pappor än mammor använder sig av den rätten. Samtidigt framställs kvinnors deltidsarbete, och de nackdelar som fortfarande följer av det, som en nödvändig följd av småbarnsmammors myckna hushållsarbete. Som om inte tusentals kvinnor jobbade deltid för att det knappt finns något annat i deras branscher. Det kommer inte att förändras, även om FP:s förslag, som Jan Björklund lovat, skulle leda till att städerskan själv får råd med städhjälp.

Skribent: Hanna Pettersson