Mjölk

Hur kan det vara ekologiskt riktigt att leverera mjölk från Arlamejerier till Skåne?Jag ställer mig frågande till varför Coop som satsar på det ekologiska skall köpa in långväga transporterad mjölk. Det måste väl ändå vara bättre att köpa mjölken från det närmsta mejeriet?
Korna i Skåne måste mjölkas ändå, skall den mjölken då transporteras till annat land eller måste korna slaktas och bönderna lägga ner sin verksamhet?
Jag kommer iallafall att fortsätta köpa Skånemejeriets mjölk, synd bara att man inte längre kan handla cooperativt. Finner ingen anledning att vara medlem där längre.
Marie Ljungkvist

Skribent: Marie Ljungkvist