Amerikansk tillnyktring

KRÖNIKA. Klimatet kring Israel- och Palestinakonflikten börjar alltmer likna det som rådde före Gulfkriget och Osloavtalet i början av 1990-talet. Vill man likna det vid vädret kan man kalla det en vårkänsla med en skarp ton i luften.

Då var det ännu oklart om PLO verkligen var berett att erkänna Israel. Att Israel någonsin skulle tala med någon annan palestinsk motpart än en som man själv utsett var närmast otänkbart. Och det stod ännu skrivet i stjärnorna om USA hade viljan att pressa en israelisk högerregering, stödd på religiösa fanatiker, till förhandlingsbordet.

Allt detta skedde. Avgörande blev att George Bush den äldre satte hårda ekonomiska tumskruvar på den dåvarande premiärministern Yitzhak Shamir. Han mer eller mindre släpades till fredskonferensen i Madrid, som senare ledde till avtalet i Oslo och handslaget mellan Arafat och Yitzhak Rabin på Vita Husets gräsmatta för 16 år sedan.

Det var senaste gången USA osentimentalt utnyttjade sin potentiella makt att tvinga en av fred ointresserad israelisk regering att handla i något annat intresse än det som företräds av den israeliska vägrarfronten – bosättarrörelsen, ockupationsförespråkarna och de religiösa fundamentalisterna.

Under George Bush den yngre blev i praktiken denna israeliska vägrarfront erkänd som Israels sanna röst i USA. Var presidenten själv någon gång frestad att pröva diplomatiska initiativ som kunde oroa denna front stoppades han tidigt av en mäktig koalition av nykonservativa och högerkristna i kongressen och i hans egen omedelbara närhet. Om inte de agerade snabbt nog så gjorde AIPAC det. Denna inflytelserika judiska lobbyorganisation på högerkanten tycktes under några år ha veto över den amerikanska politiken i Mellanöstern trots att den aldrig företrätt åsikterna hos majoriteten av amerikanska judar.

Nu verkar förtrollningen vara bruten. Med små men tydliga signaler har Obama och Hillary Clinton, just nu på resa i området, antytt början på en ny era. Tvåstatslösningen har hamrats in som själva grundvalen för amerikansk politik – en klar utmaning mot den tillträdande israeliske premiärministern Netanyahu.

Israel uppmanas häva blockaden mot Gaza och USA satsar pengar på en återuppbyggnad som alla vet bara kan ske under medverkan av Hamas, förhoppningsvis efter en palestinsk försoning och under en ny palestinsk regering. Ordföranden i USA-senatens utrikesutskott, förre presidentkandidaten John Kerry, blev den förste kongressledamoten att besöka Gaza sedan millennieskiftet. Han var dessutom starkt kritisk mot Israels blockad av ickemilitära varor.

Samtidigt läcks uppgifter om att USA överväger att stoppa inresa i landet för Avigdor Lieberman, israelvalets store segrare och tänkbar minister i en ny högerregering. Det sker i så fall med hänvisning till att han varit medlem i en judisk grupp som står på USA:s lista över terrororganisationer.

Tillnyktringens tid verkar vara inne. Den markerar i så fall bara början av början. ändå väcker den hopp.

Tidigare publicerad i Skånska Dagbladet

Skribent: Håkan Hermansson