Sydsvenskan plöjer

”Forskare: Global intifada kan slå till mot matchen” lyder rubriken när Sydsvenska Dagbladet (1 mars) försöker hetsa upp stämningen inför Davis Cup-matchen mot Israel.Av historikern Anders Bergman får vi via Sydsvenskan veta att aktionsnamnet Global Intifada hänger ihop med AFA, att de flesta av dess medlemmar har medelklassbakgrund och att de skulle kunna bränna ner Baltiska hallen.
Men när jag talar med Bergman visar det sig att han inte forskat om Global intifada eller den svenska autonoma rörelsen. Han har ingen konkret information som tyder på att ett attentat skulle planeras, har inte kartlagt klassbakgrund inom den svenska autonoma rörelsen, än mindre Global Intifada. Däremot, säger han, finns exempel från Linköping där dömda autonoma aktivister visat sig ha medelklassbakgrund. Han menar att han fört ett resonemang om det bredare europeiska, historiska sammanhanget, främst den autonoma vänstern i Italien – en av de viktiga förebilderna för Sveriges autonomer – som han är expert på. Visst finns en skarpare hotbild än någonsin tidigare mot bakgrund av kriget i Gaza, menar han. Men det han svarat på är den hypotetiska frågan om vilka grupper eller nätverk som teoretiskt skulle ha förmågan att bränna ner Baltiska hallen. Han vet, med andra ord, inte vad som kommer att ske i Malmö.
Problemet är inte bara att den här typen av artiklar skrämmer upp allmänheten på lösa grunder utan också att de kan fungera som ett slags förhandslegitimering av polisvåld. Här bereds den mentala marken.
Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet

Skribent: Petter Larsson