Kurs i katastrofteori

DEBATT. När Malmö högskola inför kursen Introduktion till marxistisk teori med hänvisning till att det är högaktuellt i finanskrisens fotspår är det ett anmärkningsvärt ställningstagande. Det presenteras inga andra kurser i andra tänkare eller ideologiska idéströmningar som skulle kunna utgöra alternativ till den kontroversiella marxismen. Ingenstans i kursplanen framgår det heller att kursen ska inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot en samhällsteori som har miljontals människors död på sitt samvete. Ingenstans i kurslitteraturen finns en text som kritiserar marxismen.
Varhelst marxismen tillämpats, i länder som Sovjet-unionen, Nordkorea och Kuba, har resultatet varit massvält, hungersnöd, fattigdom och misär. Därför blir det ofattbart när högskolan hänvisar till idéer som inneburit katastrof som högaktuella. Det är mer marknadsekonomi, mer handel och mer öppenhet som lyfter oss krisen och skapar jobb. Sverige står inför en industriell omställning, men på samma sätt som marxistisk klasskampsteori världen över lett till hungersnöd skulle det vara en katastrof för Sverige.

Jag är den första att gå i bräschen för fria högskolor och fri utbildning, men det måste kunna ställas krav på skattefinansierad utbildning som inte syftar till onyanserat uppvaktande av tänkare eller samhällsteorier som inneburit massvält, massmord och humanitära katastrofer världen över. Att slentrianmässigt vifta bort frågan med att marxismen inte kan lastas för miljontals människors verklighet i kommunistiska länder är ett hån mot alla tiotusentals svenskar som antingen själva eller vars släktingar sökt sig till vårt land i skydd från marxismens politiska verklighet.
Att införa eller undervisa om marxism som lösning på eller relevant analys av finanskrisen är som att skjuta sig själv i huvudet för att bota huvudvärk. Vi blir av med krisen, eftersom det på sikt inte kommer att finnas några jobb över huvud taget att gå till i planekonomins fotspår – men det kommer inte heller att finnas något välstånd. Därför är det anmärkningsvärt att Malmö högskola går 150 år tillbaka i tiden och ägnar en halv termin åt en samhällsteori som inte kan anses tillföra något i finanskrisens fotspår.
André Assarsson
Vice förbundsordförande
Moderata Ungdomsförbundet

Skribent: André Assarsson, MUF