Tecken i tiden

OPINION. Den Malmöbo som anklagats för att ha finansierat terrorism genom att skicka pengar till Hamas friades i tisdags av Malmö Tingsrätt. Pengarna har gått till föräldralösa barn, så vitt domstolen kan bedöma, inte till raketer.
åklagaren har presenterat en lång rad indicier, israeliska dokument, 16 år gamla FBI-avlyssningar, brev från Arafat till kungen av Saudiarabien, och utskrifter från skumma webbsidor. Tanken är att visa att de hjälporganisationer som pengarna gått till är en del av Hamas.
Men några bevis har man strängt talat inte. Inte så konstigt; fallet rör ju trassliga relationer mellan organisationer i Mellanöstern. åklagaren har därför antytt att beviskraven kanske borde sänkas lite.
Men tingsrätten håller huvudet kallt och ställer samma krav som om allt skett i Sverige.
Det är en fröjd att läsa domslutets pulvrisering av åklagarsidans ohyggligt vaga argumentation.
Idolfoton på Hamasledare? Ja, jo, men halva befolkningen röstade ju på dem.
Arafat? Han var ju Hamas svurna fiende. Det räknas inte.
Israeliska dokument? Inte en chans: ”Hamas och Israel anses befinna sig i ett krigsliknande tillstånd med varandra. Ifrågavarande handlingar kan vid dessa förhållanden inte tillmätas någon avgörande betydelse…” Och så vidare.
Förundersökningen inleddes 2006, i kölvattnet av flera års intensiv terrorhets. Möjligen är den friande domen igår en bekräftelse på att det globala undantagstillståndet är på väg att hävas. Fångtransporterna genom Europa får kritik och sägs ha upphört. CIA-agenter åtalas. Land efter land har tagit hem sina trupper från Irak. Och nu stängs Guantánamo.
Det är en ny tid.

Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet

Skribent: Petter Larsson