Ett slag som kan vinnas

Den långsammaste vägen till energieffektivisering och övergång till förnybara energikällor väljer de som nu öppnar upp för ny kärnkraft. Sedan någon vecka är detta den samlade borgerliga alliansens väg.

Vägvalet är tydligt. Sedan hjälper det inte att man helst pratar om allt annat än kärnkraften. Till exempel målen för kommande satsningar på biobränslen, energibesparingar och förnybar energi, som råkar vara på procentenheten desamma som EU antagit och Sverige redan bundit sig för att genomföra.
Inget nytt här. Det nya är klartecknet för den gamla kärnkraftstekniken.

Innebörden är inte bara och inte främst att alliansen vill underlätta satsningar på en farlig, icke förnybar och (utan dolda eller öppna statliga subventioner) oerhört dyr teknik. Ny kärnkraft kan heller inte ersätta kol och olja under de tio till femton år vi har på oss att med snabba och radikala åtgärder bromsa uppvärmningen av atmosfären.
Den verkliga innebörden som de flesta, oavsett principiell inställning till kärnkraftens farlighet, tycks vara ense om är att det finns en ofrånkomlig motsättning mellan att satsa på kärnkraft och att satsa på alternativa energislag.

Mer kärnkraft betyder mindre teknikutveckling av vind, sol, vatten och vågkraft och svagare intresse för idag tekniskt fullt möjliga lösningar på problemet med omfattande energislöseri i industrin och i hushållen.
Det är ingen tillfällighet att det är i det kärnkraftsfria Danmark och det kärnkraftsnegativa Tyskland som den storskaliga utbyggnaden av modern vindkraft äger rum sedan flera år. Medan det kärnkraftssatsande Finland verkar ha gett upp alla ambitioner att göra något liknande på energiområdet som gjort spjutspetsföretaget Nokia världsledande inom sitt teknikområde.

Alliansens vägval skapade ett oöverstigligt hinder för varje försök att nå en blocköverskridande uppgörelse om framtidens energipolitik. Det var väl också det som var meningen, åtminstone under den här mandatperioden. Efter centerns svek mot klimatpolitiken återstår nu för oppositionen att slåss för den egna linjen.

Hur ser då den ut?
För dagen rätt bra, faktiskt. Det rödgröna alternativet står entydigt för förnybar energi, men också för insikten att kärnkraften bara kan fasas ut i takt med att det nya kommer in på marknaden och säkrar tillgången på el till företag och hushåll. Här finns också en välgrundad tro på kraften i ny teknik för både effektivisering och utveckling av de alternativa energislagen. Ta striden, ni har allt att vinna på den.

Bara en brasklapp på slutet: Kan socialdemokraterna verkligen utlova billig el in i all framtid?
är det givet att det är med billig el, ständigt billigare än på kontinenten, som svensk industri ska klara konkurrensen? Kan det till och med vara så att ständigt billig el inbjuder till slöseri och avtrubbad vilja att hitta de energisnålaste processerna?

Tidigare publicerad i Skånska Dagbladet

Skribent: Håkan Hermansson