Kallelse till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte 2009

Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till Efter Arbetets årsmöte 2009. årsmötet äger rum söndagen den 15 mars kl. 15.00
Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet, val förrättas och verksamheten under det kommande året diskuteras och beslutas.
För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande. Antingen per telefon till Björn Gudmundsson; 070 631 31 34 eller till Bo Bernhardsson; 070 566 11 96. Eller via mejl till efterarbetet@telia.com. Senast fredagen den 6 mars.

Val, nomineringar mm
Styrelsen har under 2008 haft följande utseende; inom parentes framgår när mandatet utgår, d v s vilka platser som skall väljas på årsmötet:
Ordförande: Marie Granlund, Malmö (2010), Kassör: Anders Magnhagen, Malmö (2009)
Ledamöter: Bo Bernhardsson (2010), Lund, Claes Bloch (2009), Malmö, Henrik Fritzon (2010), Kristianstad, Björn Gudmundsson, (2010), Malmö, Håkan Hermansson (2010), Malmö, Ann Laurentz (2009), Eslöv, Sten Svensson (2009), Malmö.
Suppleanter: Preben Andersson (2009), Malmö, Hans Berg (2009), Helsingborg, Sofia Hedén (2009), Malmö, Ingemar Johnn (2009), Kävlinge, Inge Lindfors (2009), ängelholm.
Revisorer: Ordinarie: Kjell Kärrman (2009), Malmö och Preben Karlsson, Malmö (2010).
Ersättare: Naimi Svensson (2009), Malmö, Anna Lena Håkansson (2009), Lund

Valberedningens ordförande är Henrik Fritzon. Nomineringar skall skickas in senast den 6 mars till Tidningsföreningen Efter Arbetet, c/o Socialdemokraterna, Olof Palmes Plats 1, 214 44, Malmö. Eller via mejl till efterarbetet@telia.com.
Senast den 6 mars vill vi också ha motion/förslag som medlem vill skall tas upp till behandling på årsmötet.

Medlemsavgiften
Inbetalningskort bifogas för medlemsavgiften 2009 ( 100 kr för enskild medlem och 500 kr för organisation). Observera att avgiften enbart gäller medlemskap i Tidningsföreningen Efter Arbetet och att prenumerationsavgiften på veckoslutstidningen Efter Arbetet betalas och administreras separat. Skicka inga pengar för prenumeration till föreningen!
Självklart är det möjligt att enbart prenumerera på tidningen utan att vara medlem i föreningen. Föreningen äger tidningen Efter Arbetet och bedriver också i övrigt en verksamhet för att gynna god journalistik och mångfald enligt sin ändamålsparagraf.

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet
20090209

Skribent: