Höj statsbidragen – stoppa uppsägningarna!

DEBATT. Det råder inte längre någon tvekan om att den internationella finanskrisen håller på att utvecklas till en djup, världsomspännande lågkonjunktur som även kommer att omfatta Sverige. Inom tillverkningsindustrin är detta redan uppenbart, men hela landet kommer att påverkas. Arbetsförmedlingen spår att 145 000 personer kommer att bli arbetslösa under de kommande två åren.

Vi är alltså på väg in i något som kan bli en av de värsta kriserna under efterkrigstiden. För att vända denna utveckling måste regeringen ändra sin politik och aktivt motverka nedgången i konjunkturen genom att öka den offentliga konsumtionen. Eller för att tala klarspråk: Staten måste lätta på plånboken för att exempelvis investera i bättre infrastruktur och fler bostäder, men det krävs också en kraftig ökning av statsbidragen till kommuner och regioner. Den offentliga sektorn kan fungera som en stötdämpare och minska krisens inverkan på svensk ekonomi. Men utan en höjning av statsbidragen är detta inte möjligt. Välfärden kommer istället att försämras kraftigt under de närmaste åren. Vård, skola och omsorg kommer att drabbas väldigt hårt. Den ersättning som kommunerna får för att sköta vissa uppgifter åt staten räknas normalt upp varje år. Men nu har staten dragit undan resurser från kommunerna, landstingen och regionerna, i ett läge när lönekostnaderna ökar och investeringsbehoven är stora.
Den svåra tid vi nu upplever kan först och främst härledas till den dåligt skötta amerikanska ekonomin, men situationen i Sverige förvärras också dagligen av en handlingsförlamad regering. När nu välfärden hotas görs ingenting. Detta samtidigt som de negativa konsekvenserna av de senaste årens borgerliga politik blir allt tydligare. Till exempel har en halv miljon svenskar lämnat a-kassan sedan regeringen höjde avgifterna. Som en konsekvens står därmed var tredje arbetslös utan skydd. Dessutom har statens stöd till Komvux minskat kraftigt.

När den borgerliga regeringen tog över makten rådde en stark högkonjunktur. Under en följd av år hade socialdemokratiska regeringar dessutom byggt upp ett överskott i statsfinanserna. Men nu – när krisen slår till – prövas den borgerliga regeringsdugligheten för första gången på allvar. än så länge lämnar dock regerandet mycket övrigt att önska.

I tider av ekonomisk nedgång är det extra viktigt att människor känner sig trygga, och då måste välfärden fungera. Därför är det djupt oroande att se vilka ekonomiska problem som väntar vården, skolan och omsorgen. Vi ser nu konsekvenserna för de skånska kommunerna och Region Skåne. Lågkonjunkturen leder till bortfall av skatteintäkter och enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer antalet anställda i landets kommuner och regioner att minska med 10 000 bara under 2009. Några krispaket för att motverka detta har regeringen dock inte kunnat redovisa. Sker inget snart blir konsekvenser allvarliga när kommunerna tvingas att minska resurserna till välfärdssektorn.

När regeringen förhoppningsvis funderar på nya stimulansåtgärder för att rädda den svenska arbetsmarknaden bör den ha i åtanke att kommuner och regioner är en viktig arbetsgivare, som utgör ungefär en fjärdedel av arbetsmarknaden. Produktionen är personalintensiv och kan fungera som en buffert i långkonjunktur. Då krävs besked om höjda statsbidrag fort. Annars hinner personalneddragningarna bli allt för stora. Den borgerliga regeringen måste därför lägga retoriken åt sidan och visa handlingskraft och ledarskap i denna svåra ekonomiska tid för kommuner och regioner.

Heléne Fritzon
Ordförande Socialdemokraterna i Skåne
Ks-gruppledare (s) i Kristianstad

Uno Aldegren
Gruppledare (s) i Region Skåne

Ilmar Reepalu
Ks-ordförande (s) i Malmö

Stefan Svalö
Ks-ordförande (s) i Bjuv

åke Hammarstedt
Ks-ordförande (s) i Bromölla

Katja Larsson
Ks-ordförande (s) i Burlöv

Anne Kjellberg
Ks-gruppledare (s) i Båstad

Cecilia Lind
Ks-ordförande (s) i Eslöv

Thomas Nordström
Ks-gruppledare (s) i Helsingborg

Tommy Nilsson
Ks-gruppledare (s) i Hässleholm

Sven Augustsson
Ks-gruppledare (s) i Höganäs

åke Hansson
Ks-gruppledare (s) i Hörby

Stefan Lissmark
Ks-gruppledare (s) i Höör

Rune Persson
Ks-gruppledare (s) i Klippan

Roland Palmqvist
KS-gruppledare i Kävlinge

Niklas Karlsson
Ks-gruppledare (s) i Landskrona

Karin Lyberg
Ks-gruppledare (s) i Lomma

Anders Almgren
Ks-gruppledare (s) i Lund

Erland Nilsson
Ks-gruppledare (s) i Osby

Ulrika Thulin
Ks-ordförande (s) i Perstorp

Karl-Erik Olsson
Ks-gruppledare (s) i Simrishamn

Bo Nilsson
Ks-gruppledare (s) i Sjöbo

Lasse Häggqvist
Ks-gruppledare (s) i Skurup

Thorbjörn Lövendahl
Ks-gruppledare (s) i Staffanstorp

Karl-Erik Kruse
Ks-ordförande (s) i Svalöv

Björn Jönsson
Ks-gruppledare (s) i Svedala

Jan-Erik Andersson
Ks-gruppledare (s) i Tomelilla

Catherine Persson
Ks-gruppledare (s) i Trelleborg

Christians Skörvald
Ks-gruppledare (s) i Vellinge

Kent Mårtensson
Ks-gruppledare (s) i Ystad

Ronny Sandberg
Ks-ordförande (s) i åstorp

Britt-Marie Hansson
Ks-gruppledare (s) i ängelholm

Lena Moreno
Ks-gruppledare (s) i örkelljunga

Tommy Johansson
Ks-gruppledare (s) i östra Göinge

Skribent: – –