Direkt från Amazonas

onas Sjöstedt vill gärna kombinera Annie Lööfs migrationspolitisk med en arbetsmarknad som har sjysta villkor och kollektivavtal för alla, men det låter sig inte göras. Jag ogillar Lööfs politik, men den hänger ihop, Sjöstedts gör det inte.

Finans- och klimatkrisenär på allas läppar. Men de som tidigt uppmärksammade dessa frågor, många gånger ohörda, har knappast slagit sig till ro. Så samlas återigen den globala rättviserörelsens alla organisationer och nätverk till World Social Forum. Denna gång i brasilianska Belém i Amazonas. Runt 100 000 deltagare är på plats, tisdag till söndag.
Förutom att tänka kreativt kring den globala marknadens reglering, i en tid då sådana idéer efterfrågas som aldrig förr, vill man även under detta års världsforum uppmärksamma ursprungsbefolkningarnas villkor. Därav placeringen i Amazonas.

Adolfo från en av ursprungsbefolkningarna i Colombia säger salt på ett seminarium: ”Tidigare bjöds vi bara in som kulturinslag. Nu uppmärksammas våra erfarenheter på allvar.”

Hugo från Brasilien fyller i: ”Det handlar om 500 år av motstånd, mot ett förtryck som intensifierats ännu mer med nyliberalismen och de multinationella företagens rovdrift”.

Forumets första dag tillägnades helt hoten mot Amazonas kulturella och biologiska mångfald. Därefter har den vanliga ordningen tagit vid – i hundratals seminariesalar och tält nätverkas och samtalas om politiska erfarenheter, visioner och kommande mobiliseringar. Om allt ifrån transpersoners villkor i det globala syd till fackets transnationella samarbete. Samt inte minst frågan om den globala finansiella strukturen. Här menar många att rörelsen måste göra sig hörd, nu när utrymmet för förändringar av världsekonomins spelregler är större än på länge.
Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet

Skribent: