Alarmistiska anekdoter

KORT SAGT. II Sverige får man vara nazist, kommunist, swedenborgian och islamist, hata kungen, mänskliga rättigheter eller svenska krusbär – utan att staten ska lägga sig i. Det kallas åsiktsfrihet och anses det finaste vi har.
Därför är utgångspunkten när regeringen ber de två terrorismforskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos undersöka ”utvecklingen av antidemokratiska krafter” i syfte att förebygga dem i Rosengård suspekt. Det handlar inte om att kartlägga faktiska hot – det gör säpo – utan om ett diffust förstadium, spridningen av helt lagliga idéer som utredningen gissar någon gång skulle kunna skapa terrorister.
Dessbättre får regeringen inte reda på så mycket. Den 37-sidiga rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö”, som presenterades i onsdags, är alarmistisk och fin ammunition för dem som vill hacka på förorter och invandrare. Här talas om en tilltagande radikalisering, hotkultur, tvångsgiften och åsiktspoliser. Oroande i och för sig, men hur stora eller små problemen är har utredningen ingen aning om. Underlaget är tunt: intervjuer med 30 ”experter” från polis, skola, socialtjänst med mera. Men inte med Rosengårdsbor i allmänhet, islamisterna själva eller dem som utsatts för deras påtryckningar.
Bevisföringen blir därför, som socialantropologen Aje Carlbom sa i Aktuellt i onsdags, anekdotisk. Inom vetenskapsvärlden betyder det i stort sett värdelös.
Rapporten tog ett år att författa. Två bra reportrar hade gjort det bättre på tre veckor.
Artikeln tidigare publicerad Aftonbladet

P.S Sedan denna text skrevs har det framkommit att försvarshögskolan låtit förstöra källmaterialet till rapporten, vilket gör en vetenskaplig granskning omöjlig. Det är inget mindre än en praktskandal, som borde få åtskilliga huvuden att rulla.D.S

Skribent: Petter Larsson