Stoppa dödandet – och stoppa matchen

DEBATT. Bilder på förtvivlade människor, döda människor och lemlästade människor från Gaza når oss dagligen via radio, TV och tidningar. Norska läkare har vädjat till oss direkt från sjukhusen i Gaza: Hjälp till att sprida information om vad som sker! Hjälp till att få ett stopp på dödandet!
Många humanitära organisationer såsom Röda Korset och Internationella läkarförbundet har reagerat och vädjat till omvärlden att sätta press på Israel för att stoppa kriget och få till stånd vapenvila och fredsförhandlingar.

ännu en gång ser vi att våldet mot Gazaremsan slår hårdast mot det civila samhället. Enligt Röda Korsets siffror den 12 januari var antalet döda sedan bombningarna inleddes den 27 december är 910, varav 292 barn. 4250 var skadade.
FN anger att minst 40 % är civila. Då är endast kvinnor och barn räknade eftersom man inte med säkerhet kan säga om en död man är civil eller inte.

Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden. 1,5 miljoner människor trängs på en yta som är stor som en tredjedel av öland. Gaza har, sedan 2005 då Israel skulle ha inlett ett uttåg, varit totalt isolerat. Bristen på reservdelar, livsmedel, sjukvårdsutrustning och drivmedel har försatt området i en situation som är att likna vid ett utomhusfängelse. Ett fängelse där man inte har tillgång till det mest basala, vatten och mat. Detta var redan före kriget på väg mot en humanitär katastrof.

Det palestinska samhället har förödande delats i två delar, Västbanken och Gaza. Vägspärrarna, muren och bosättningarna på ockuperad mark måste upphöra. Den samhällsmodell som nu råder i Mellanöstern är att jämställa med det apartheidsystem som rådde i Sydafrika. Detta är inte förenligt med ett socialdemokratiskt synsätt på människan.

Det är viktigt att de internationella reglerna följs. Grunden för stabilitet och trygghet i ett globalt samhälle är de gemensamma spelreglerna.
Israel har genom att använda oproportionerligt mycket våld brutit mot folkrätten. Människor världen över reagerar mot vad man upplever som Israels krigsförbrytelser. Att bomba sjukhus, mattransporter och skolor och medvetet döda civila är krigsförbrytelser. Det gäller självfallet även när Hamas raketer avfyras mot civila mål. FN:s förre rättschef Hans Corell har i flera intervjuer och tal försökt framhålla att vi måste ha samma bedömningsgrunder oavsett om det gäller Balkan, Kambodja eller Darfur. Vi kräver därför att en åklagare vid internationella domstolen undersöker och tar ställning till anklagelserna om krigsförbrytelser.

Det är upprörande att kriget fortsätter, dag efter dag, med bombningar och markoffensiv och raketbeskjutningar trots att FN:s säkerhetsråd i beslut har uppmanat parterna till vapenvila. FN:s säkerhetsråd är vårt gemensamma konfliktlösningsorgan i världen och att ansvariga på båda sidor inte hörsammar uppmaningen bör ses som en försvårande omständighet när ansvar förhoppningsvis kommer att utkrävas av internationella domstolen.

Malmö Arbetarekommun har de senaste veckorna mött många människor som med stigande vrede men också missmod och uppgivenhet bevittnat vad som händer i Gaza. Det handlar om människor som själv upplevt krigets fasor, människor med släkt och vänner instängda i krigets Gaza men också om vanliga malmöbor via tv, radio och tidningar nås av bilder på förödelse och dödande. Det är viktigt att alla dessa får möjlighet att kanalisera sin vrede och visa det för de ansvariga. Israel kommer att få räkna med allt starkare krav på olika former av bojkotter av bland annat israeliska varor. Malmö Arbetarekommun hyser stark förståelse för dessa reaktioner och det kan kännas som en viktig handling för den enskilda konsumenten. även regeringen måste markera sin position. Vi kräver därför att den svenska regeringen avbryter det militära samarbetet med Israel. Vi ansluter oss också till kravet på ett upphävande av det av EU planerade mest-gynnade-nationsavtalet med Israel.
I nuvarande läget kan det av många malmöbor med starka band till palestinierna i Gaza upplevas som en provokation att spela en tennismatch mot Israel mitt under brinnande krig. Vi anser därför att om kriget inte får ett omedelbart slut är direkt olämpligt att spela tennismatch mot Israel i Malmö. Om inte tennisförbundet tycker sig kunna fatta detta beslut bör regeringen göra det.
Vi uppmanar alla goda krafter att göra allt som står i deras makt för att få stopp på dödandet.
Det är absolut av nöden med omedelbar vapenvila övervakad av FN. Livsmedel och nödvändig hjälpmateriel måste omedelbart kunna föras in genom en humanitär korridor och gränsövergångarna till Gaza måste öppnas.

För Socialdemokraterna i Malmö
Christine Axelsson ordförande, Sten Svensson internationell ledare

Skribent: Christine Axelsson och Sten Svensson