Finansen och forskningens frihet

KRÖNIKA. I en debattartikel i Dagens Nyheter uppmanar professorerna Lars Calmfors och Arne Jarrick riksdagen att förkasta regeringens forskningsproposition. Den hotar forskningens frihet genom att vilja göra Vetenskapsrådet till en statlig myndighet vilken som helst. Regeringen vill flytta ställningstagandena till konkreta prioriteringar mellan olika forskningsområden in i regeringskansliet, inte bara bedöma vilka samlade resurser som kan ställas till förfogande inom den totala statsbudgeten.

Det vore lätt att ta detta som ytterligare ett belägg på nyliberalismens stalinistiska karaktär och dess begränsade förmåga att ge utrymme för analys, men fullt så enkelt är det inte. Jag känner nämligen igen mig. För tjugo år sedan mötte jag som utbildningsminister liknande krav på centralisering av forskningsstyrningen till regeringskansliet, och då som nu var det finansdepartementet som framförde kraven.
Då lyckades vi hejda finansbyråkraternas värsta excesser, till glädje för en fri forskning. Det ska bli intressant att se hur det går nu. Det finns nämligen en risk att de socialdemokrater vars böjelse för maktutövning är starkare än deras frihetslidelse tycker att alliansens politisering av forskningsbesluten är bra.
Se upp för dem också – hotet kommer inte bara från alliansens borg och borgare.

Bengt Göransson

Skribent: Bengt Göransson