Rånen kan stoppas!

DEBATT. Mellan januari och oktober rånades 155 butiker i Skåne. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. För de butiksanställda är detta ett av de allra största arbetsmiljöproblemen. Rån, hot och våld har blivit vardag för anställda inom detaljhandeln. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar.

Vid ett rån inträffar flera saker. ägaren blir av med pengar, som han ofta inte kan få ersatta, eftersom självrisken vid rån är hög. De som direkt blir utsatta för rånet får hela sin grundtrygghet sönderslagen och det kan ta lång tid att bli trygg som människa igen. Man går helt enkelt igenom en hel kris med chock, reaktion, bearbetning och nyorientering.
Ett sätt att skaffa en mental beredskap för detta är att man genom utbildning och repetitioner får lära in ett sätt att agera när ett rån inträffar, som gör att det sitter i ryggmärgen hur man ska reagera och agera. En person som fått en gedigen kunskap i detta kommer oftast lite bättre ur en rånsituation – i alla fall så länge fysiskt våld inte förekommit.

Därför är det viktigt att man på varje på arbetsplats har en ordentlig handlingsplan så att alla vet vad som ska göras under och efter att ett rån har inträffat. Detta ska vara en handlingsplan som täcker in allt från rånet och upp till ett halvår efteråt, för att på ett bra sätt stödja dem som mår dåligt.
Man ska också arbeta med tekniska lösningar som gör att pengarna inte är åtkomliga, till exempel Cash-Guard, sedelboxar och larm.
Kunskap saknas inte. Under många år har arbetet med att försöka öka butikssäkerheten pågått. Som stöd för butikerna har fack och arbetsgivare tillsammans med Brottsförebyggande rådet tagit fram ett gemensamt 13-punktsprogram för att minska riskerna för rån. Ett annat exempel är det material, ”Säker i butik”, som arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket är överens om.

Tyvärr har det visat sig att för få butiker tar till sig detta och arbetar förebyggande. Det går ut över de anställda, som är de som direkt drabbas av rånen.
Det är därför dags att arbetsgivarna nu tar sitt ansvar och verkligen ser till att säkerhetsrutiner följs, att alla får utbildning, att teknisk utrustning fungerar och alla är medvetna om att risken finns att just min butik kan bli rånad.

Lars Thörnblom
Ombudsman och regionalt skyddsombud för Handelsanställdas förbund avd 6, Helsingborg

Skribent: Lars Thörnblom