Landskrona vill utöka drogtesterna

NYHETER. Skolinspektionen säger att de strider mot skollagen. Eleverna gör tummen ner. ändå vill politikerna i Landskrona fortsätta med de omstridda drogtesterna.

Under höstterminen har elever vid Sandåkerskolan i Landskrona– för första gången i Sverige – drogtestats på skoltid. Politikerna tror att drogtester är ett bra sätt att förebygga droger och till våren vill de införa testerna vid alla kommunens skolor.
I oktober kom skolinspektionen med ett utlåtande om testerna. Myndigheten menar att de bryter mot skollagen. Politikerna i Landskrona säger att testerna är frivilliga, men skolinspektionen håller inte med. Skolan har en maktrelation gentemot eleven, även om både eleverna och deras föräldrar ges möjlighet att säga nej, kan deras samtycke därför inte säkerställas, menar skolinspektionen.

Eleverna motsätter sig testerna
En pågående enkätundersökning, genomförd av Malmö högskola, visar att även eleverna vid Sandåkerskolan gör tummen ner för drogtester. 55 procent av eleverna har valt att inte drogtestas, då de antingen tycker att skolan inte har med saken att göra eller att testerna är en dålig metod. Svaren visar också att de som valt att vara med i drogprogrammet inte har några problem med droger, bortsett från en person.

”En förebyggande effekt”
Trots det vill politikerna i Landskrona gå vidare med testerna.
– Vi tycker att vi har både livrem och hängslen, säger Lisa Flinth, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och syftar på att eleven både har möjlighet att säga nej till programmet i stort och vid varje enskilt testtillfälle.
Hon hoppas att myndigheten ska ändra uppfattning så att kommunen i februari kan fatta beslut om en utökning.
– Vi tror att testerna har en förebyggande effekt, att de får eleverna att låta bli att testa droger. Om resultatet från den undersökning som nu görs visar gott, kommer vi att utöka, säger Lisa Flinth.

Linnea Nilsson

Skribent: Linnea Nilsson