ROT-avdraget är en muta

DEBATT. ROT-avdraget är en muta. Det ger inga 16000 jobb…
En del av regeringens åtgärdspaket för att på något vis få stopp på den skenande arbetslösheten är att införa ett ROT-avdrag som kopplas till hushållsnära tjänster. Förutom att avdraget i sin form är totalt galet och strider mot alla tänkbara regler för hur en stimulansåtgärd ska se ut, kan jag konstatera att det istället blir ett sätt att popularisera hushållsnära tjänster – som fortfarande väntar på att bli populära; ansökningarna motsvarar fortfarande inte de pengar som finns undanlagda. Det är naturligtvis också ett sätt att ytterligare smörja de borgerliga kärntrupperna.

Det finns tre stora fel med det ROT-avdrag som regeringen föreslår:
1 Det är evigt I stället för att vara tidsbegränsat vilket skulle ha gjort att folk skyndat sig att nyttja det vilket hade kunnat skapa jobb. Nu kan man tydligen
vänta tio år innan man gör sin reparation. är det nån som ser hur det då kan vara
en stimulansåtgärd som ger jobb fort?

2. Det är alldeles för generöst. Ett hushåll kan tjäna 100 000 på den här avdragsvarianten – en tiodubbling – vilket gör att man genast stryper det antal
tänkta arbetstillfällen som kan komma ur det.

3. Det borde naturligtvis också omfatta hyresfastigheter, istället för bara småhus och bostadsrätter. Varför man inte låter allmännyttan, med gigantiska renoverings-behov som kunde sluka miljontals arbetstimmar, omfattas av det, är en ekonomisk gåta. Jag anar dock strategi i detta. Väl medvetna om att de allmännyttiga bostadsbolagen idag sitter på välfyllda kassakistor vill man naturligtvis att de ska tömma dessa först. Det ligger också i linje med en borgerlig önskan om att strypa allmännyttan, att liksom låta dem blöda ihjäl sig med renoveringar.

Orättvisan ligger givetvis i att bostadsrättsföreningar, generellt sett, har ännu mer pengar sparade men nu kommer kunna öka sin förmögenhet. Med pengar som även hyresgäster i allmännyttan varit med och betalat.

Främst lär det, som sagt, handla om att smörja de borgerliga kärngrupperna.
Nu var det ju också så att hederliga tjänstemän på finansdepartementet meddelade LO-tidningen att man räknade med att avdraget kanske skulle skapa 3 000 nya jobb, istället för de 16 000 som Maud Olofsson lovade. Detta därför att ungefär
13 000 av de 16 000 hade skapats hur som helst, alldeles oavsett avdraget.
Det vill säga att de 3 000 nya jobb som nu – kanske – skapas, blir fruktansvärt dyra.

Nu ska man också ha klart för sig att av ROT-avdraget skapade jobb ligger i samma nisch som de hushållsnära tjänsterna, som alltså inte blitt nån succé. Det har näppeligen skapats så många nya jobb som man räknat med. På annat sätt kan
man inte räkna när man ser att av det i budgeten avsatta utrymmet på 700 miljoner nyttjades bara 130. Dvs drygt 20 procent. Om vi tror att regeringen nu gör samma felkalkyl kommer detta ROT-avdrag att kunna ge ungefär 600
nya byggjobb. Känns det som en bra satsning….?

Calle Fridén

Skribent: Bo Bernhardsson