Satsningar utan välfärd

DEBATT. Regeringen har i nåder medgivit att det rika Sverige kan tänka sig att använda 8,3 miljarder kronor för åtgärder att motverka den rådande ekonomiska krisen. Sällan har väl orden ”För lite och för sent” använts så ofta.

Enligt alla bedömare från alla delar av det ekonomiska området – arbetsgivare som fack, statliga myndigheter som forskare, t o m regeringens egna ekonomiska organ – anser de alla att det räcker inte. Man får väl hoppas att finansminister Anders Borg har fler paket till julen.

Statsfinanserna är, enligt Anders Borg, starka och i god ordning. En bra inställning och en förutsättning för att Sverige ska klara lågkonjunkturen. Det fanns tillräckligt med resurser att klara bankkrisen. Regeringens s k ”superbudget” klarar drygt 17 miljarder i skattesänkningar. Däremot när det gäller resurser till kommuner och landsting finns det inget att hämta hos regeringen. Denna viktiga sektor i samhället har redan i dagsläget bekymmer med att få pengarna att räcka till, och behoven under nästa år är klart större.

En ökad arbetslöshet kommer att drabba kommunerna hårt. Den nödvändiga satsningen på t ex äldreomsorgen riskerar helt att utebli. Det behövs bostäder för ett ökat antal äldre, de behövs fler anställda, kompetenshöjningar efterfrågas m m. Detta kostar resurser, resurser som kommunerna inte har. I stället hotar uppsägningar av personal med ökad arbetslöshet och försämrad service och omsorg som följd. Detta ska väl inte hända i ett land med starka finanser, eller hur Anders Borg?

SKPF anser att regeringens fyra partiledare ska sätta sig ner ytterligare en gång och denna gång ha välfärdsfrågorna som enda punkt på dagordning. Regeringens målsättning att rädda sysselsättningen motverkas av ofrånkomliga nerdragningar i landstingen och kommunerna. Bara under nästa år kommer hälften av landstingen att tvingas dra ner på verksamheten för att klara balanskravet.

Gör inte om samma misstag som på 1990-talet. Fortfarande idag lider kommunerna av den dåliga mediebilden att det inte fanns någon framtid i kommunerna eller landstingen. Det var fel men det gav förödande resultat. Regeringens njugghet mot kommunerna och landstingen kommer att drabba sysselsättningen och i förlängningen nedskärningar i välfärden. Med 1990-talets lärdomar vet vi att bristen på handlingskraft kommer att fördjupa och förlänga krisen. Detta drabbar alla medborgare.

Bengt Lundholm
Distriktsordförande
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) Skåne

Skribent: Bengt Lundholm