Skolpopulisten

När välfärden styrs utifrån ett marknadsperspektiv flyttas resurserna från de personer som har störst behov till de som är mest lönsamma. Konfliktens kärna handlar inte om valfrihet eller företagande, utan om vem som skall omfattas av välfärdssamhället och på vilka villkor.

OPINION. ”Prov och betyg.” Antagligen kan man ringa skolminister Jan Björklund mitt i natten och få det svaret på vilken fråga som helst. Knappt hade trycksvärtan torkat på den senaste internationella skolundersökningen TIMSS, som presentades i tisdags, innan han åter hutade åt ”flumskolan”.
TIMSS mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8 och ställer frågor om säkerhet, motivation och en del annat.
Sverige ligger kring medel inom OECD-länderna, men med den tryggaste skolmiljön av alla. Det borde ju vilken minister som helst vara nöjd med.
Men resultaten för åttondeklassarna har försämrats sedan 1995. Det är förstås fin ammunition för en politiker, som med god hjälp av ett fritt förhållande till fakta byggt en karriär på att blåsa upp skolproblemen, så att han kan utlova enkla lösningar. Se vad sossarna ställt till med, nu ska det bli ordning. Trots att problemen nog snarare måste förklaras med den ekonomiska krisen och friskolreformen – beslut som skolan inte kan lastas för.Redan dagen efter TIMSS-rapporten la regeringen som av en händelse fram ännu en skolproposition om ökad kontroll.

I själva verket är rapporten full av förbehåll. Skolverket anser mellan raderna att TIMSS är ett rätt dåligt instrument, som mäter begränsade pluggkunskaper. I den andra stora studien, PISA, mäter man lite annorlunda, och där ligger svensk skola ännu bättre till. TIMSS använder också flervalsfrågor, som svenska elever inte är vana vid. Jämförelseåret 19995 var antagligen exceptionellt bra. Dessutom ligger ett tiotal länder på nästan samma poäng. Sveriges exakta placering är därför inte så viktig.

Men oavsett hur stora problemen nu är, så tvivlar de flesta som kan något om skolfrågor på att Björklunds lösningar skulle fungera. När radioprogrammet Kris i skolan frågade 71 professorer i pedagogik avfärdade en överväldigande majoritet både prov och betyg.
Det bekymrar inte Björklund. Han har ju en föräldraopinion att försäkra om sin handlingskraft.
Sådant brukar kallas populism.
Priset betalas av de elever som hamnar i en skola där konkurrens och korvstoppning går före samarbete och där fler kommer att slås ut.
Artikeln tidigare publicerad i Aftonbladet

Skribent: Petter Larsson