Vän av entreprenörer…

KORT SAGT. … är alliansregeringen, inte minst kulturministern. Men otur har hon. Johan Staël von Holstein blev inte långvarig som ledamot av kulturrådet, och hans efterträdare kan knappast ha hunnit med att inta stolen i sammanträdesrummet förrän han tvangs avgå. Nu var det hans egen styrelse i Färgfabriken som tvingade bort honom – han hade ägnat sig kreativ bokföring om jag läst rätt

Nog om detta. Intressantare att fundera över är denna iver att hitta entreprenörer. Först letar man efter bra sådana. Så hittar man en, och då visar det sig att han faktiskt var entreprenör och då måste han avgå.
Både von Holstein och åman är nämligen just det, och entreprenörer ska inte sitta i styrelser, där man ska följa och tillämpa regler. Själva begreppet entreprenör syftar på en person som vinner stora framgångar genom att sätta sig över regler, göra tvärtom, något icke förutsett eller ens avsett. I ett generöst och fritt kultursamhälle måste man godta att sådana personer finns och får verka – de kan både utveckla och förnya.
Men i styrelser för myndigheter blir de katastrofer. Det ska bli intressant att se vem som blir nästa entreprenör att genom egen fåfänga och ministrars aningslöshet föras till schavotten.

Skribent: Bengt Göransson