Pengarna finns ju – i överflöd

INSÄNDARE. Att det skulle saknas pengar till vård, skola och omsorg stämmer inte. Pengar finns i överflöd och ansvaret för att förbättra verksamheten i Skånes kommuner och i regionen ligger på våra politiker. Det krävs bara att våra förtroendevalda talar partikollegorna i riksdag och regering tillrätta.
Enligt Finansdepartementets egna beräkningar hade Sverige en offentlig rikedom på 533 miljarder kronor år 2007. För 2008 beräknades överskottet vara 629 kronor. Detta handlar alltså om pengar som idag inte används, en ren förmögenhet. Ponera att 600 miljarder kronor av dessa pengar hade öronmärkts till landets 290 kommuner. Det hade inneburit över 2 miljarder extra till exempelvis Lunds kommun, en kommun som för 2009 planerar att investera 1800 miljoner kronor till vård, omsorg och socialtjänst. Med andra ord hade investeringarna för personal inom äldreomsorg och andra viktiga vårdfunktioner kunnat fördubblas.
Enligt Dagens Industri var aktieutdelningarna år 2008 – alltså vinster som företagen inte använder för investeringar eller förvärv – över 147 miljarder kronor. Om dessa pengar hade fördelats till landets 20 landsting hade exempelvis Region Skåne tilldelats över 7 miljarder extra. Som jämförelse var de totala personalkostnaderna 2007 ungefär 9,7 miljarder kronor i regionen. Nästan en fördubbling av personalen hade även här varit möjligt.
Med andra ord är det inte sant när våra kommun- och regionpolitiker säger att det saknas resurser. Varken onkologen, akutmottagningen eller kvinnokliniken på Usil hade behövt spara. Pengar finns tvärtom i överflöd, och det enda som skulle krävas av våra skånska politiker vore att de talade allvar med sina partikollegor i riksdag och regering.
En expansiv politik för Skåne hade dessutom kunnat hjälpa oss ur lågkonjunkturen.

Skribent: Jon Bonnevier