Regeringen behöver stimulera ekonomin NU!

DEBATT. Den fd biträdande generaldirektören inom Arbetsförmedlingen Lars Sjöström anser att när
en byggnadsarbetare kommer ut i produktionen så genererar det ytterligare 2-3 arbetstillfällen
(tex produktion och transporter).
Regeringen Reinfeldt behöver bekämpa arbetslösheten genom att sätta in flera åtgärder.
En åtgärd som ger snabba effekter är att dra igång byggsektorn, lägga in en högre växel och
gasa.

Det behövs byggas nytt, behövs repareras och underhållas när det gäller infrastrukturen. Miljonprogrammens förorter står inför stora renoveringsbehov. Staten måste subventionera kommunernas bostadsbyggande i större omfattning än hittills. Staten kanske ska stå för hela kostnaden i en djup lågkonjunktur?

Det behöver byggas nya hyreslägenheter framförallt inom storstadsregionerna. En väl fungerad arbetsmarknad förutsätter bostäder (samt en väl fungerande kollektivtrafik som är snabb och billig). Enligt Hyresgästföreningen beräkningar uppskattas cirka 600.000 ungdomar flytta hemifrån under dom närmaste fem åren. Bygg billiga hyresrätter. Bygg kollektivhus som är en modern boendeform som efterfågas av singelhushåll och barnfamiljer. Bygga vackra hus på höjden. Bostadsbidragen behöver justeras uppåt.

Socialdemokratin byggde folkhemmet, Ikea möberade folkhemmet och högern är på väg att nedmontera folkhemmet, förespråkar bl a grundskydd i a-kassan. Vilket parti förknippas
med rättvisa?

Under perioden 1965-1975 byggdes cirka 1 miljon bostäder. Byggsektorn var en stark motor
i en politik för full sysselsättning. Antalet sysselsatta inom byggsektorn, från snickare till elektriker, uppgick till följande antal arbetstagare (exklusive anställda inom byggmaterial industrin).

1965 – 328.000
1966 – 336.000
1967 – 341.000
1968 – 339.000
1969 – 343.000
1970 – 362.000
1971 – 344.000
1972 – 323.000
1973 – 309.000
1974 – 294.000
1975 – 290.000

(Källa: Utredare Sven Ljung, Byggnads, 2008-11-27)

Upprepar Lars Sjöströms, ord fritt ur minnet ”varje byggnadsarbetare som kommer ut i produktionen genererar ytterligare 2-3 andra personer i arbete”. Jag tänker på arbetskraft inom
bl a sågverk, betongindustrin. Företag som tillverkar badrum, toaletter och möbeltillverkare.

Tänk tanken att 25.000 byggnadsarbete skulle kunna börja arbete efter årsskiftet. Vad innebär
det i slutändan när hjulen börjar snurra? Varför är regeringen så passiv när det gäller att stimulera ekonomin och få fart på sysselsättningen? Regeringen hårt bunden till sin ideologi?
Ska marknadskrafterna fixa det hela? Arbetslösheten kan klättra upp till 9-10 procent valåret 2010, enligt finansminister Anders Borg. Hur hög var arbetslösheten under 90-tals krisen?
Varför hörs inte LO-ledningen och förbunden Byggnads, Elektrikerna och Målarna mera
i samhällsdebatten? En budkavle med fackelmöte på plats som lyser upp mörkret med korta appelltal?

Rustan Rydman (s)
Stockholm

Skribent: Rustan Rydman