Professorn och klapparna

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet, en myndighet under finansdepartementet, skriver på Dagens Nyheters debattsida (25/11) om att regeringen bör vidta omfattande åtgärder för stimulera ekonomin i en lågkonjunktur. Jag citerar några rader:

”Eventuella skatterabatter och transfereringar bör främst inriktas på låginkomstgrupper som antas spendera en större andel av en inkomstökning på konsumtion än höginkomstgrupper. Det talar för åtgärder som extra barnbidrag, extra studibidrag och extra pensiontillskott till de sämst ställda pensionärerna…”

Calmfors nämner inte med en rad att a-kassan borde höjas för hålla upp den privata konsumtionen.
A-kassetaket är idag 18 700 kr i månaden. 80 procent av 18.700 kr är 14 980 kr månaden.
Minus kommunalskatt.
Undrar om barn till arbetslösa får sina önskade julklappar i år?

Rustan Rydman

Skribent: Rustan Rydman