Jag känner igen det

DEBATT. Luciano tar på sig högtidsdräkten i sitt svar till min kritik av hans förslag om samhällskontrakt för invandrare. Jag raljerar med problemen, säger han. Alls inte. Jag raljerade med Luciano, närmast i hopp om att förslaget inte var allvarligt menat, eftersom det är så illa genomtänkt och vittnar om en så grund uppfattning om vad demokrati och medborgarskap innebär. Alla människor som lever i vårt samhälle har samma rättigheter och skyldigheter; det behövs inga särskilda förödmjukande kontrakt för de är som födda någon annan stans. Jag känner igen den här sortens påhitt från den tyska debatten: ingen tror att de betyder något för integrationen men de är också främst avsedda att stryka invandrarfientlig opinion medhårs.

Carl Tham

Skribent: Carl Tham