Känsla för tidsandan

KORT SAGT. Invandrare skall skriva på ett kontrakt för att visa att de är medvetna om svenska regler, lagar och värderingar, föreslår en moderat arbetsgrupp. Luciano Astudillo som är en uppåtsträvande s-politiker, tycker att det verkar vara ett bra förslag. Att tydliggöra vilka förväntningar man har på människor är något bra och som han vill diskutera med moderaterna.

Men jag har ett mycket bättre förslag. Alla svenskar måste åläggas att skriva på ett sådant kontrakt. När allt kommer omkring vet vi ju inte om det uppväxande släktet verkligen kan lagarna eller om de vet vad som gäller eller har de rätta värderingarna. De kanske har slumrat till i samhällsundervisningen eller är kanske obstinata i största allmänhet. Och medelålders och pensionärer, hela byken: man kan ana den svartaste okunnighet. De måste en gång för alla lära sig att här i landet lever man inte lite hur som helst eller går omkring med alla möjliga osvenska värderingar. En särskild kontraktsmyndighet måste inrättas. Nej, ännu bättre: upphandlas. En marknadslösning vore säkert den bästa.

Vad då göra med dem som tredskas, inte vill skriva på eller bryter mot kontraktet? Tja, om ingen bot och bättring är i sikte finns ju inget annat att göra än att utvisa dem till förslagsvis Danmark. Där vet man ju hur man tar hand om sådant folk! Någon som har läst på – sådana finns ju – kan invända att grundlagen förbjuder utvisning av svenska medborgare. Men det kan säkert Astudillo lösa. Han har uppenbarligen en smidig känsla för en tidsanda där Sverigedemokraterna skaffar sig inflytande också utan mandat.

Carl Tham

Skribent: Carl Tham