Koka tidningsgroda

KORT SAGT. På ett publicistklubbsmöte i Malmö igår meddelade Sydsvenska Dagbladets chefredaktör Daniel Sandström att det pågår samtal mellan hans tidning och Helsingborgs Dagblad om redaktionellt samarbete. Exempelvis skulle man, enligt Sandström, kunna tänka sig att samma konsumenttest skulle kunna publiceras i bägge tidningarna.
Sådan samarbeten finns redan inom de skånska Bonnier-tidningarna.
Det låter odramatiskt, men är i själva verket ett allvarllgt tecken på hur lättsinnigt tidningsföretagen tar på de idéer om journalistisk konkurrens och mångfald av perspektiv som de ofta i andra sammanhang talar sig varma för.
Skulle det stanna vid ett begränsat utbyte av feature-sidor, så må väl det vara hänt. Det skulle, som Sandström resonerade, kunna frigöra resurser för större specialisering på andra områden.
Men jag är rädd för att det bara är början. För om det går bra att byta konsumenttest med varann, varför inte också andra sidor?
Det är inte svårt att se en framtid där man steg för steg likformar tidningarna, så att hela Skåne i slutändan i praktiken läser samma tidning, med olika namn och kanske olika ledarsidor.

Skribent: Petter Larsson